Meny
nidelva.trondheim

Rødgrønt Trondheimsbudsjett 2021

I bystyremøtet den 17. desember skal budsjett med handlings- og økonomiplan for 2021- 2024 vedtas. Her kan du lese Senterpartiet og de rødgrønne partienes forslag til endringer i budsjettet. 

Sammen med de rødgrønne sikrer vi blant annet flertall for økt grunnbemanning innenfor skole, barnehage og eldreomsorgen. Satsing på kultur og idrett fortsetter:  Det skal etableres ishall på Klett for å nevne noe, og kulturfeltet styrkes - både med økt ramme og midler for å stimulere til mer aktivitet i året som kommer. 

Budsjettforslaget kan leses her.

Ved spørsmål kan bystyrerepresentant og grupperådgiver Vegard Frøseth Fenes kontaktes.