Meny

Alle dager må bli miljødager

Kathrine Kleveland, Senterpartiets gruppeleder i Vestfold og Telemark fylke

I dag feirer vi verdens miljødag. En dag som har blitt viktigere og viktigere for hvert år siden den så dagens lys i 1972. Senterpartiet markerer dagen, og setter fokus på vern av matjord, kutt i matsvinn, kampen mot klimakrisa og å ta vare på nærmiljøet.

Det er FN som står bak dagen, og den markeres over hele verden. I år er hovedparolen å sikre biologisk mangfold. Det er et omfattende arbeid som kan plasseres innunder nesten halvparten av FNs 17 bærekraftsmål. 193 land har vedtatt de 17 målene for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Denne verdensvide arbeidsplanen har Norge enstemmig vedtatt.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har stort fokus på dette viktige arbeidsdokument i all forvaltning. Det er flott når Fylkestinget møtes og jakkemerket som symboliserer FNs bærekraftsmål synes på jakkeslagene. Det er verken globalistisk eller elitistisk å sette fokus på dette – det er helt nødvendig for å sikre at kommende generasjoner har en jordklode å leve av og på.

I plattformen for vårt politiske arbeid i Vestfold og Telemark fylkeskommune står det:

«Klima og miljø skal være en prioritert oppgave for det nye fylkestinget, gjennom en kombinasjon av tiltak og langsiktig planlegging.» og «Vi skal gjennomgå status for økologi i fylket, og styrke arbeidet med artsmangfold.»

Som fylkeskommune kan vi for eksempel konkret bidra til å sikre biologisk mangfold ved for eksempel å utsette kantslåtten langs fylkesveiene til bier og andre innsekter har fraktet pollen fra den ene blomsten til den andre. Vi kan gjennom reguleringsarbeid sikre at viktige naturområder ikke går tapt, og vi kan støtte prosjekter som ivaretar eller øker biologiske mangfold.

Mat er ingen selvfølge, men et knapphetsgode. Vern av matjorda sikrer mat til fremtidige generasjoner. Når klima gjør det vanskeligere å dyrke mat i hele verden, er det viktig å ta vare på den matjorden vi har. Koronakrisa har også vist oss viktigheten av egen matforsyning. Derfor er det viktig at vi har vedtatt at Vestfold og Telemark skal ha nullvisjon for omdisponering av matjord.

Vern matjorda hvit logo.png

Senterpartiet har vært med på alle klimaforlik i Stortinget, vi stiller oss bak utslippsmålene som Stortingets flertall har vedtatt og bak de internasjonale klima- og utslippsforpliktelsene som følger av FNs klimamål. Senterpartiet vil ha en klimapolitikk som gjør det mulig å nå utslippsmålene våre på en måte som både er praktisk gjennomførbar, rettferdig og basert på naturressursene våre.

Natur og mennesker skal ivaretas, fordi det henger sammen og vi er felles avhengige av hverandre.

Miljødagen oppfordrer oss til å løfte blikket og jobbe aktivt for forvaltningstankegangen som har ligget i ryggmargen til Senterpartiet bestandig.

Så gratulerer med miljødagen alle sammen! Vi markerer den i dag, og tar med oss målene inn i hverdagen. Hvis alle bidrar lykkes vi. Vi må ha fokus på miljøet hver eneste dag, alle dager må være miljødager!