Meny
Sps 1. klandidat Kathrine Kleveland, her utenfor Sykehuset i Vestfold

Flere jordmødre på sykehus og i kommunene

5. mai er jordmødrenes dag og jeg ønsker å gratulere alle jordmødre der ute så mye med dagen. Som trebarnsmor har jeg opplevd hvor viktig jordmødre var for meg både på sykehus og helsestasjon, og har stor respekt og heier ivrig på denne viktige yrkesgruppen, skriver Kathrine Kleveland.

- av Kathrine Kleveland, fylkesleder og 1. kandidat til stortingsvalget for Vestfold Senterparti

Jeg blir svært bekymret når jeg hører jordmødrene fortelle oss at stadig flere slutter i jobben og at de er redde for en synkende kvalitet i tjenestene som gis når underfinansiering og underbemanning preger tjenestene. Senterpartiet har jobbet konkret for å bedre fødsel- og barselomsorgen, og vil fortsette å jobbe for det. Dette må vi gjøre noe med!

 

Underfinansiering vil påvirke kvaliteten

Behovet for flere jordmødre øker stadig. Fødselshjelpen og svangerskapsoppfølgingen som må ytes blir stadig mer kompleks og krever mer av jordmødrene. Det er stor bruk av deltidsstillinger i fødselsomsorgen, som i resten av helsevesenet. I årevis har fagmiljøer advart oss om en underbemanning av føde- og barseltilbudet og dårlig finansiering. Senterpartiet mener at det skal sørges for en økt bemanning av fødselsomsorgen som en akuttjeneste og at Helsedirektoratets råd om en bemanningsnorm for å sikre trygghet, kvalitet og en-til-en-omsorg for kvinner i aktiv fødsel, følges opp. Senterpartiet mener at bemanning på fødeinstitusjonene må være tilstrekkelig nok til å kunne tilby et forsvarlig barseltilbud. Vi ønsker derfor at alle barselkvinner får tilbud om å bli på barselavdelingen den tiden det er normalt å etablere amming, i praksis på betyr dette 3-5 dager for førstegangsfødende. Tidligere utskriving skal være kvinnens eget valg.

Kathrine Kleveland: - Både jordmødrene, kvinnene og barna fortjener godt organiserte tjenester som ivaretar alle. Dette vil Senterpartiet være med å sørge for.

Rekruttering

Utdanningskapasiteten til yrket må ses i et langsiktig perspektiv og kapasiteten både i sykehusene og i kommunen må ses i sammenheng. I 2019 påpekte Riksrevisjonen at helseforetakene har store utfordringer med å rekruttere og beholde jordmødre. Også på dette området sier vi i Senterpartiet at vi vil ha gode tjenester nær folk. Vi er heldige her i Vestfold hvor avstandene er korte, men vi må sikre et forsvarlig tilbud i hele landet og det må være nok jordmødre til å bemanne trygge følgetjenester der det er lang vei til fødestuene. Samtidig får jordmødre stadig overført flere typer oppgaver. Vi må få på plass flere jordmødre, og i tillegg sikre kompetanse til de jordmødrene vi allerede har. 

Igjen gratulerer vi jordmødrene med dagen, og takker for det arbeidet dere gjør for å sikre høy kompetanse, erfaring og omsorg i en sårbar og vanskelig situasjon for våre kvinner og vordende familier.