Meny
Bli medlem
For dårlig betalt for å lage maten vår

For dårlig betalt for å lage maten vår

Staten sitt tilbud til bøndene er altfor dårlig. Skal man lykkes med å tette inntektsgapet og skape framtidstro og optimisme i en av de viktigste næringene her i landet må det mere penger på bordet, sier Kathrine Kleveland, førstekandidat for Senterpartiet i Vestfold.

Sist endret: 04.05.2021

I dag blei det kjent at staten legger fram et tilbud som er på 962 millioner. Jordbrukets krav var på 2,1 milliarder. Tilbudet gir en inntektsøkning for bøndene som er lavere enn det andre grupper får, Regnet i kroner.

  • Skal vi klare å øke selvforsyninga, øke matvareberedskapen og sørge for norsk mat produsert på norske ressurser må vilkåra for bøndene bedres betraktelig. Statens tilbud er ikke i nærheten av godt nok til å gjøre det, fortsetter Kleveland.

Hun understreker at jordbruksoppgjøret er viktig for mange i Vestfold, også utover bøndene.

  • Vestfold har en stor og viktig næringsmiddelindustri som sysselsetter tusenvis av mennesker. Denne industrien bygger på det bonden produserer, og er uløselig knyttet sammen. Et anstendig jordbruksoppgjør er derfor viktig for hele Vestfold, avslutter Kleveland.

Selvfølgelig støtter Senterpartiet bøndenes krav!

Relaterte personer

Kathrine Kleveland, Vestfold

Kathrine Kleveland, Vestfold

Fylkesleder i Vestfold Telefon: 928 25 162

Relaterte saker

Norsk matproduksjon

Norsk matproduksjon må styrkes slik at vi kan produsere mer mat i Norge til vår egen befolkning og opprettholde kulturlandskap og arbeidsplasser over hele landet.