Meny

Frisk og aktiv 100-åring

Kathrine Kleveland, fylkesleder Vestfold Senterparti

Senterpartiet fyller 100 år 19. juni, og de siste månedene har koronakrisa sørget for nytt fokus på Senterpartiets kjerneverdier som selvberging og beredskap.

Vi skal fortsette kampen for tjenester nær folk, for levende distrikter og et solid næringsliv i hele landet, skriver fylkesleder Kathrine Kleveland

Du må kjenne historien for å forstå samtiden og bygge framtiden. Som Senterpartipolitiker er det god grunn til å reflektere litt ekstra i disse dager – Senterpartiet fyller nemlig 100 år.

Da partiet ble stiftet, 19. juni 1920 var noe av det politiske grunnlaget å legge til rette for nydyrking av jord for å sikre egen selvforsyning. I tillegg ønsket de å motvirke den økonomiske liberalismen som bredte seg. Partiet tok til orde for statsstøtte til bønder som produserte mat, tollvern mot utenlandske produkter og tollerstatning til fiskerinæringen.

Det er påfallende at det fortsatt er er så mange sammenfallende grunnleggende politiske saker. Gode verdier går nemlig aldri av moten.

Jeg er glad for å ha en partileder som oppfordrer folk til å kjøpe norsk mat. Hvem skal kjøpe maten norske matprodusenter av alle slag lager, om vi ikke gjør det selv?

Som landbruks- og matminister fikk Trygve Slagsvold Vedum enorm kritikk fra høyresida for å innføre toll på utenlandsk ost. Vi kom til å få tomme ostedisker og prissjokk ble det sagt. Sannheten er at ostetollen la til rette for at innovative produsenter kunne satse på norsk ost. Og når de fikk muligheten, viser det seg at norske osteprodusenter er blant de beste i verden! Hvem hadde trodd at chevre laget av melk fra geiter på utmarksbeite i Haukeli skulle utkonkurrere den verdenskjente geitosten fra Frankrike på smak?

Statsministeren vil ikke legge seg opp i hvilken ost vi spiser. Det bør hun gjøre, og det er verdt å merke seg at etter snart syv år i regjering har hun ikke reversert ostetollen hun var så kraftig motstander av.

En annen 100-års jubilant er Svalbardtraktaten, avtalen som sikret norsk suverenitet over Svalbard. Nettopp suverenitet og folkestyre har vært stikkord for Senterpartiet gjennom hundre år. Det er naturlig for meg å nevne de to EU-kampene i 1972 og 1994. I april passerte vi 15 år med nei-flertall på alle målinger i EU-spørsmålet, det har Senterpartiet bidratt aktivt til.

De siste månedene har koronakrisa sørget for nytt fokus på Senterpartiets kjerneverdier som selvberging og beredskap. Vi kan ikke fortsette å bygge ned matjorda. Beredskapslager for korn, smittevernutstyr og medisiner må på plass. Når krisa treffer hele verden samtidig er det for risikabelt å satse på import.

Når krisa treffer, er det godt vi har hatt politisk vilje til å sørge for at landet vårt er organisert slik det er. Spredt bosetting, desentraliserte tjenester og tilbud nær folk er noe av nøkkelen til at koronaviruset ikke har fått samme fotfeste i Norge som i en del andre land. Derfor vil Senterpartiet fortsatt utvikle hele Norge, og skape attraktive bosteder og arbeidsplasser over hele landet.

Senterpartiet er også kulturpartiet. Denne uka sikret partiet flertall for å sette i stand alle steinkirker fra middelalderen før jubileet for slaget på Stiklestad i 2030. Senterpartiet var også med å sørge for at TV-serien Rådebank, med rånemiljøet i Bø som kulisse, fikk støtte til å sette i gang innspilling av en ny sesong. Vi skal ta vare på det viktigste, men tørre å tenke nytt og se framover!

Senterpartiet skal fortsette kampen for tjenester nær folk, for levende distrikter og et solid næringsliv i hele landet. Vi skal bidra til å løse klimakrisa og vi skal ta i bruk ny teknologi for å gjøre hverdagen til folk flest bedre.

Senterpartiet har hatt medlemsvekst seks år på rad, og er en særdeles frisk og aktiv 100-åring. Nå er målet regjeringsskifte neste høst.