Meny

Grønn utvikling!

Senterpartiet vil ta hele verktøykassa i bruk i klimaarbeidet. Regjeringens ensidige fokus på flat CO2-avgift og klimakvoter som hovedvirkemiddel i klimapolitikken gir ikke nok utslippskutt, rammer skjevt og bidrar til å svekke klimaarbeidet.

Klimapolitikken må ta høyde for at alle skal få mulighet til å omstille seg, enten de jobber innen petroleum, bor på bygda eller har lav inntekt.

Senterpartiet ønsker å ta i bruk mer fornybar energi for å erstatte fossil energi i bygg, transport og industri. Vi skal sikre at energien blir brukt effektivt, og unngå sløsing. Karbon fra jord, skog og hav trengs til bygningsmaterialer, petrokjemi, utvikling av nye forressurser og som et alternativ til olje i bygg og tungtransport. Det må satses på utvikling av nye industriprosesser som er mer energieffektive og gir store utslippskutt, og teknologien må spres til andre deler av verden