Meny

Færder Sp vil ha svar av ordfører

Vestfold Senterparti

Gruppeleder i Senterpartiet, Richard Fossum, har sendt ordføreren fem spørsmål angående hemmeligholdet til kompensasjonen saken Borgheim syd-jordet, hvor utbyggerne har fått bevilget 4 millioner kroner bak lukkede dører.

- Slik vil vi ikke ha det, sier Richard Fossum i Færder Sp.

- Vi må få vite om ordføreren kan bekrefte at det verken finnes skriftlige eller muntlige avtaler som binder kommunen til å gi utbyggerne kompensasjon. Richard Fossum sier han syns det er merkelig at formannskapet valgte å ta behandlingen bak lukkede dører. - Dette må vi få slutt på, sier Fossum.

Disse fem spørsmål er det Richard Fossum har sendt inn til ordfører, og forventer svar på i dagens kommunestyremøte:

Hvilke utbyggere gjelder dette, inklusiv omlegging av høyspentledningen? 

Hvilke kronebeløp dreier kompensasjonen seg om, inklusiv omlegging av høyspentledningen?

Kan ordføreren bekrefte at det ikke foreligger skriftlige eller muntlige avtaler mellom kommunen og utbyggerne eller mellom Borgheim Sentrumsbygg AS og utbyggerne som skulle tilsi krav fra utbyggerne om kompensasjon?

Vil formannskapssaken bli fremlagt for kommunestyret til formell behandling og godkjenning?

Hvilke kostnader må kommunen og Borgheim Sentrumsbygg AS avskrive som følge av kommunestyrets beslutning om ikke å behandle områdeplanen for Borgheim syd?

Richard Fossum stiller på ny som 1. kandidat til høstens valg for Færder Senterparti.