Meny

Senterpartiet er den beste garantisten

Tønsberg Senterparti

Senterpartiet bryr seg mer om politikk enn ordførerkjedet både regionalt og kommunalt. Men vi skjønner veldig godt at vi er avhengig av gode posisjoner får å få gjennomført vår gode politikk til det beste for de som lever i vår kommune og vår region

HVOR GODT KJENNER DU EGENTLIG DINE POLITIKERE I VESTFOLD, HØIBERG?

Fylkesleder i AP Arve Høiberg gikk høyt ut i Vestfoldaviser her om dagen og påstår at SP`s ordførerkandidat Terje Riis-Johansen er mer interessert i ordførerkjedet enn politikken, en desperat påstand han selv får stå for. Undertegnede synes Høiberg i denne artikkelen treffer langt utenfor skiva når han ber folk tenke seg om før de stemmer Senterpartiet, og trekker fram jordvern!

Senterpartiets helhetlig program både kommunalt og regionalt har alle sterke argumenter for å ta vare på matjorda. Vi er faktisk den beste garantisten for at dyrket og dyrkbar jord blir tatt vare på som matvareproduserende næringsarealer. Undertegnede har ikke full oversikt over alle regionale vedtak. Vi vil bare minne Arve Høiberg på at hans politiske kolleger i Sandefjord AP det siste året har gått inn for å omdisponere nær 100 dekar dyrket og dyrkbar jord på Haukerød, Tassebekk og andre mindre områder, til formål som meget godt kan etableres på arealer som ikke båndlegger matjorda vår for kommende generasjoner.

Senterpartiet har gått inn for å spare disse arealene for nedbygging og har lykkes i noen tilfeller. Vi håper vi kan få enda bedre påvirkningskraft etter høstens valg til å drive god forvaltning både økonomisk og praktisk. Så la det ikke være noe tvil, Senterpartiet bryr seg mer om politikk enn ordførerkjedet både regionalt og kommunalt. Men vi skjønner veldig godt at vi er avhengig av gode posisjoner får å få gjennomført vår gode politikk til det beste for de som lever i vår kommune og vår region.

Bjarne Sommerstad Senterpartiets ordførerkandidat i Sandefjord
Ida Cathrine Nilsen Senterpartiets .2 kandidat