Meny

Vi vil ha en helhetlig plan for byen og litt til

Bjarne Sommerstad

Med det utbyggings og fortettingspresset vi opplever får vi inn søknader om tiltak som utfordrer bomiljø og infrastruktur. Uten helhetlig planverk v\blir det «rabalder» hver gang forslag kommer opp, derfor ønsker Senterpartiet mer forutsigbarhet og planverk å bygge sine avgjørelser på.

Senterpartiet vil ha områdeplan for byen og litt til

Byen, Thor Dahls gate, Carlsen kvartalet og fjordfronten får mye oppmerksomhet i disse valgtider. Senterpartiet har også dette langt fram i panna når vi skal mene noe om dette i framtiden. Mange har talt for en helhetlig byplan som gir forutsigbarhet for både næringsliv og utviklere. Senterpartiet er helt enig i dette, og mener at utbygging av Carlsen må vente til det ligger et planverk til grunn for hvordan vår by og flotte fjordfront skal utvikles til nytte og glede for alle. Senterpartiet vil gå litt lenger enn dette også. Vi opplever jo hele tiden opphetede diskusjoner når det foreslås tiltak i etablerte områder. Vi politikere tar selvfølgelig del i dette og mener mye forskjellig etter «hvem vi er på lag med»

Derfor mener vi at det må utarbeides helhetlige områdeplaner for byen, Vesterøya og Østerøya. Der man setter klare føringer for utvikling i disse områdene med rekkefølgekrav og premisser. Først da har man ryggdekning for å gjøre vedtak både administrativt og politisk.

Med det utbyggings og fortettingspresset vi opplever i disse områdene får vi hele tiden inn søknader om tiltak som utfordrer bomiljø og infrastruktur. Uten helhetlig planverk kan vi selvfølgelig fortsette dette «rabalderet» hver gang forslag kommer opp, men Senterpartiet ønsker mer forutsigbarhet og planverk å bygge sine avgjørelser på.

Andebu og Stokke sentrum bør også ha helhetlige områdeplaner. Dette for å bygge gode sentrumstilbud rundt i vår store flotte kommune. Disse er også avhengig av forutsigbarhet og rekkefølger for å bli de sentrumstilbudene som folk i kommunen forventer. Vi vet det er krevende å lage disse planene men er overbevist om at dette er fremtiden hvis vi ønsker å utvikle denne flotte kommunen til det beste for de som jobber og bor i denne flotte kommunen.