Meny

Fakta om Senterpartiet

Sist endret: 07 11 2023

Her finner du mange fakta om Senterbevegelsen

Blant annet formålsparagraf, medlemstall, partiledelsen, resultat i de siste valga, Sp i kommuner og fylker, Sp på Stortinget, Sp i regjering og mer om Sps tre nivåer.

Fakta om Senterpartiet

Senterpartiets formålsparagraf (§ 1. Formål i vedtektene) lyder:

"Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets trivsel og landets fremgang.

Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke."

Senterpartiets profilportal med logoar og personbilder finn du her:

https://profil.senterpartiet.no/brandcenter/no/senterpartietbc/component/default/24406

Senterbevegelsen
• 19 860 medlemmer pr. 31.12.22., inkludert 1 537 medlemmer i Senterungdommen og 18 323 i Senterpartiet.
• 363 lokallag og 17 fylkeslag i hele landet
• Senterbevegelsen består av Senterpartiet, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk råd og Senterpartiets Studieforbund

Partiledelsen i Senterpartiet:
Trygve Slagsvold Vedum, leder
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, nestleder
Knut M. Olsen, Generalsekretær
Øvrig sentralstyre finner du her!

Kommunevalget 2023
• Sp fikk 8,2% og 217 608 stemmer og ca 1 500 by- og kommunestyrerepresentanter 
• Stilte egen liste i 339 kommuner og var med på fellesliste i 7 kommuner i 2023. Det var bare 11 av 357 kommuner uten Sp-personer å stemme på.
• Totalt var det 7 528 Sp-kandidater på kommunevalglistene og 106 kandidater på bydelslistene i Oslo. 
• Etter valget er det 90 ordførere (36 kvinner - 40%) og 80 varaordførere (25 kvinner - 31,3%) som er medlemmer i Senterpartiet og Sp har både ordfører og varaordfører i 19 kommuner. Til sammen har Senterpartiet ordfører og/eller varaordfører i 151 kommuner.

Senterpartiet fikk ved kommunevalget i 2023:
Over 50%, altså rent flertall i 12 kommuner; Tydal, Grane, Vestre Slidre, Skjåk, Sel, Leka, Aremark, Solund, Smøla, Rindal, Lierne og Høylandet
Over 40% i 38 kommuner 
Over 30% i 72 kommuner 
Over 20% i 143 kommuner 
Over 10% i 240 kommuner 
Over 5% i 296 kommuner
Mellom 0,8-5% i 44 kommuner

Fylkestingsvalget 2023
• I fylkestingsvalget 2023 fikk Senterpartiet 8,6%, 182 701 stemmer og 61 representanter i 13 fylkesting.
• Sp har 2 fylkesordførere (Vestland og Trøndelag) og 2 fylkesvaraordførere (Østfold og Telemark) og fylkesrådsleder i Nordland
• Totalt var det 726 kandidater på fylkestingslistene

Stortingsvalget 2021
• Ved stortingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet 13,5% av stemmene (+3,2% fra 2017), 402 961 stemmer og 28 stortingsrepresentanter (+9 fra 2017) 
• Stortingsvalget resulterte i at Senterpartiet dannet regjering med Arbeiderpartiet og fikk 8 statsråder

Senterpartiet er nå et regjeringsparti i Stortinget med følgende 28 representanter innvalgt på Stortinget:

GAL_19404_210997_4140698_1
Senterpartiets stortingsgruppe etter valget i 2021

Ole Andre Myhrvold (Østfold)
Kjerstin Funderud (Østfold
Sigbjørn Gjelsvik (Akershus) - nå Kommunal og distriktsminister
Else Marie Rødby (Akershus)
Kari Mette Prestrud (Akershus - møtende vara for Sigbjørn Gjelsvik)
Trygve Slagsvold Vedum (Hedmark) - nå Finansminister
Emilie Enger Mehl (Hedmark) - nå Justis- og beredskapsminister
Per Martin Sandtrøen (Hedmark - møtende vara for Trygve Slagsvold Vedum)
Margrethe Haarr (Hedmark - møtende vara for Emilie Enger Mehl)
Bengt Fasteraune (Oppland)
Marit Knutsdatter Strand (Oppland)
Per Olaf Lundteigen (Buskerud)
Kathrine Kleveland (Vestfold)
Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark)
Gro Anita Mykjåland (Aust-Agder)
Anja Ninasdotter Abusland (Vest-Agder)
Geir Pollestad (Rogaland) - nå Landbruks- og matminister
Lisa Marie Ness Klungland (Rogaland)
Tor Inge Eidesen (Rogaland - møtende vara for Geir Pollestad)
Kjersti Toppe (Hordaland) - nå Barne- og familieminister
Nils T. Bjørke (Hordaland)
Hans Inge Myrvold (Hordaland - møtende vara for Kjersti Toppe)
Erling Sande (Sogn og Fjordane)
Jenny Klinge (Møre og Romsdal)
Geir Inge Lien (Møre og Romsdal)
Ola Borten Moe (Sør-Trøndelag) 
Heidi Greni (Sør-Trøndelag)
Marit Arnstad (Nord-Trøndelag)
Per Olav Tyldum (Nord-Trøndelag)
Willfred Nordlund (Nordland)
Siv Mossleth (Nordland)
Sandra Borch (Troms) - nå Forsknings- og høyere utdanningsminister
Ivar B. Prestbakmo (Troms - møtende vara for Sandra Borch)
Geir Adelsten Iversen (Finnmark)

Kontaktinfo til alle Sps stortingsrepresentanter finner du her:

Kontaktinfo til alle Sps folk i regjeringa finner du her:

Sametinget
Ved sametingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet 9,6% av stemmene (+,2% fra 2017), 1 326 stemmer og 3 sametingsrepresentanter (+1 fra 2017) 

Sametingsrepresentanter:
Elisabeth Erke, Østre valgkrets
Kirsten Inger Anti, Ávjovárri valgkrets
Svein Oddvar Leiros, Gáisi valgkrets

Sametingsrådet:
Hans Ole Eira, Rådsmedlem
Anne Toril Eriksen Balto, Politisk rådgiver

I regjering i 21 år 
Senterpartiet har vært i regjering 8 150 dager etter 2. verdenskrig, fram til starten av partiets landsmøte 17. mars -23
John Lyng, 28. august 1963 – 25. september 1963; 29 dager
Per Borten, 12. oktober 1965 – 17. mars 1971; 1983 dager
Lars Korvald, 18. oktober 1972 – 16. oktober 1973; 363 dager
Kåre Willoch, 8. juni 1983 – 9. mai 1986, 1067 dager
Jan P. Syse, 16. oktober 1989 – 3. november 1990, 384 dager
Kjell M. Bondevik, 17. oktober 1997 – 17. mars 2000, 883 dager
Jens Stoltenberg​, 17. oktober 2005 – 16. oktober 2013, 2922 dager
Jona Gahr Støre, 14. oktober 2021 – Sps-landsmøtestart 17. mars -23 , 519 dager

Senterpartiet har tre nivåer:
• 363 lokallag – finnes i de fleste kommunene i landet, med eget styre som leder arbeidet. Velger utsendinger til nominasjonsmøter og årsmøtet i fylkespartiet.

• 17 fylkeslag – representert i samtlige 19 fylker og samordnes av et eget fylkesstyre som organiserer aktivitetene. Fylkeslaget velger utsendinger til landsmøtet i Senterpartiet, og oppnevner nominasjonskomité for fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonen skjer på et eget nominasjonsmøte med representanter valgt fra lokallagene.

• Hovedorganisasjonen – samordner arbeidet i partiets høyeste organer – landsmøtet, landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Holder også tett kontakt mot stortingsgruppen og Sps medlemmer av Regjeringen når Sp deltar der. Stortingsgruppen har sitt eget sekretariat.

Senterbevegelsen består av:
· Senterpartiet
· Senterungdommen, vår ungdomsorganisasjon, med separat medlemskap
· Senterkvinnene, for alle kvinnelige medlemmer av partiet
· Samepolitisk råd, for medlemmer av partiet som er registrert i samemanntallet.
· Senterpartiets Studieforbund