Meny
Bli medlem

Fakta om Senterpartiet

Sist endret: 06.05.2021

Her finner du mange fakta om Senterbevegelsen

Blant annet formålsparagraf, medlemstall, partiledelsen, resultat i de siste valga, Sp i kommuner og fylker, Sp på Stortinget, Sp i regjering og mer om Sps tre nivåer.

Fakta om Senterpartiet

Senterpartiets formålsparagraf lyder:

"Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et
levende folkestyre, bygget på kristen og nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets trivsel
og landets fremgang. Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises
tillit i fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte
på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke."

Senterpartiets profilportal med logoar og personbilder finn du her:

https://profil.senterpartiet.no/brandcenter/no/senterpartietbc/component/default/24406

 

Senterbevegelsen
• 22253 medlemmer 31.12.20., inkludert 1992 fra Senterungdommen
• medlemsvekst hvert år de siste seks år både i partiet og ungdomsorganisasjonen
• 390 lokallag og 17 fylkeslag i hele landet
• Senterbevegelsen består av Senterpartiet, Senterungdommen, Senterkvinnene, Samepolitisk råd og Senterpartiets Studieforbund

Partiledelsen i Senterpartiet:
Trygve Slagsvold Vedum, leder
Ola Borten Moe, 1. nestleder
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, 2. nestleder
Knut M. Olsen, Generalsekretær
Øvrig sentralstyre finner du her!

De siste valgene
• 10,3 %, 302 017 stemmer og 20 stortingsrepresentanter i stortingsvalget i 2017
• 14,4% og 386 350 stemmer i kommunevalget 2019
• 14,5 % og 363 423 stemmer i fylkestingsvalget 2015
• Stilte egen liste i 344 kommuner og var med på fellesliste i 6 kommuner i 2019
• 2 300 by- og kommunestyrerepresentanter (+ 354 fra 2015)
• 138 ordførere og 114 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet
• 106 fylkestingsrepresentanter i 11 fylker, 4 fylkesordførere, 3 fylkesvaraordførere og x fylkesråd

Kommune og fylke
Senterpartiet ble landets tredje største parti med 14,4% og 386 350 stemmer. Sp fikk 138 ordførere og 114 varaordførere som er medlemmer i Senterpartiet. Valgresultatet ga Senterpartiet ca. 2 300 by- og kommunestyrerepresentanter, en framgang på 526 fra sist (noen Sp-medlemmer som er innvalgt på tverrpolitiske lister og bygdelister er med i dette tallet).  Ved kommunevalget i 2019 stilte Senterpartiet egen liste i 344 kommuner, hadde Sp-personer på felleslister i 4 og på bygdelister i 6 kommuner, det var bare 2 av 356 kommuner uten Sp-personer å stemme på. 

I fylkestingsvalget fikk Senterpartiet 106 representanter i 11 fylkesting, en framgang på 26 representanter fra sist. Sp har 4 fylkesordførere (Troms/Finnmark, Nordland,Vestland og Telemark/Vestfold) og 3 fylkesvaraordførere (Trøndelag, Rogaland, Buskerud og Innlandet).

Framgangen i antall folkevalgte er større enn den ser ut rent tallmessig, da det var mange færre kommuner (356 i 2019 mot 428 i 2015) og fylker (11 i 2019 mot 19 i 2019) og dermed også færre folkevalgte i valget i 2019, enn det var ved valget i 2015.

Senterpartiet fikk ved kommunevalget i 2019:
Over 50%, altså rent flertall, i 28 kommuner
Over 40% i 80 kommuner
Over 30% i 143 kommuner
Over 20% i 229 kommuner
Over 10% i 312 kommuner
Over 5% i 343 kommuner

Stortinget
Ved stortingsvalget i 2017 fikk Senterpartiet 10,3 %, 302 008 stemmer og 20 stortingsrepresentanter.

Senterpartiet er nå et opposisjonsparti i Stortinget med følgende 20 representanter:
Ole Andre Myhrvold (Østfold)
Sigbjørn Gjelsvik (Akershus)
Jan Bøhler (Oslo)
Trygve Slagsvold Vedum, partileder (Hedmark)
Emilie Enger Mehl (Hedmark)
Bengt Fasteraune (Oppland)
Marit Knutsdatter Strand (Oppland)
Per Olaf Lundteigen (Buskerud)
Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark)
Geir Pollestad (Rogaland)
Kjersti Toppe (Hordaland)
Nils T. Bjørke (Hordaland)
Liv Signe Navarsete (Sogn og Fjordane)
Jenny Klinge (Møre og Romsdal)
Heidi Greni (Sør-Trøndelag)
Marit Arnstad, Parlamentarisk leder (Nord-Trøndelag)
Willfred Nordlund (Nordland)
Siv Mossleth (Nordland)
Sandra Borch (Troms)
Geir Adelsten Iversen (Finnmark)
Kontaktinfo finner du her:

I regjering i 21 år - nest lengst i regjering av partiene etter krigen
Senterpartiet har vært i regjering i 7631 dager etter 2. verdenskrig:
John Lyng, 28. august 1963 – 25. september 1963; 29 dager
Per Borten, 12. oktober 1965 – 17. mars 1971; 1983 dager
Lars Korvald, 18. oktober 1972 – 16. oktober 1973; 363 dager
Kåre Willoch, 8. juni 1983 – 9. mai 1986, 1067 dager
Jan P. Syse, 16. oktober 1989 – 3. november 1990, 384 dager
Kjell M. Bondevik, 17. oktober 1997 – 17. mars 2000, 883 dager
Jens Stoltenberg​, 17. oktober 2005 – 16. oktober 2013, 2922 dager
Det betyr at Sp har vært over 20 år i regjering, det mangler 34 dager på å ha sittet i regjering i 21 år.

Senterpartiet har tre nivåer:
• 390 lokallag – finnes i de fleste kommunene i landet, med eget styre som leder arbeidet. Velger utsendinger til nominasjonsmøter og årsmøtet i fylkespartiet.

• 17 fylkeslag – representert i samtlige 19 fylker og samordnes av et eget fylkesstyre som organiserer aktivitetene. Fylkeslaget velger utsendinger til landsmøtet i Senterpartiet, og oppnevner nominasjonskomité for fylkestings- og stortingsvalg. Nominasjonen skjer på et eget nominasjonsmøte med representanter valgt fra lokallagene.

• Hovedorganisasjonen – samordner arbeidet i partiets høyeste organer – landsmøtet, landsstyret, sentralstyret og arbeidsutvalget. Holder også tett kontakt mot stortingsgruppen og Sps medlemmer av Regjeringen når Sp deltar der. Stortingsgruppen har sitt eget sekretariat.

Senterbevegelsen består av:
· Senterpartiet
· Senterungdommen, vår ungdomsorganisasjon, med separat medlemskap
· Senterkvinnene, for alle kvinnelige medlemmer av partiet
· Samepolitisk råd, for medlemmer av partiet som er registrert i samemanntallet.
· Senterpartiets Studieforbund

Denne artikkelen ble først publisert 14.02.2017