Meny

Fysisk aktivitet

Publisert : 22.02.2023 #Helse og omsorg#Familie og kultur

Satsing på økt fysisk aktivitet krever tiltak på flere samfunnsområder – i barnehage, skole, arbeidsplass, transport, nærmiljø og fritid. I skolene ønsker vi at det legges til rette for fysisk aktivitet i løpet av skoledagen.

På arbeidsplassene vil vi sikre oppfølging av arbeidsmiljøloven som fremmer fysisk aktivitet blant arbeidstakerne. Transport- og arealplanleggingen må samordnes for å skape nærmiljø som inviterer til aktivitet, bevegelse og sunn livsstil.