Meny

Norden

Publisert : 22.06.2021 #Utenriks og forsvar

Norden har felles historie, lange samarbeidstradisjoner og velferdssamfunn som ligner på hverandre. I et Europa hvor regionene igjen trer tydelig fram gir dette nye muligheter for nordisk samarbeid. Senterpartiet er tilhenger av et sterkere nordisk samarbeid knyttet til våre felles interesser og med respekt for de enkelte landenes selvstendighet.

Senterpartiet vil: 
– Arbeide for et tettere nordisk forsvarssamarbeid blant annet når det gjelder ressursovervåkning, deltagelse i internasjonale operasjoner, materiellinnkjøp, øvelser, skytefelt og utdanning.
– At Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppen i EU.
– Ta initiativ til en utredning om pantesamarbeid i Norden.
– Samordne rovviltforvaltningen i Norge, Sverige og Finland bedre. Dialogen om en felles forvaltning av ulv med Sverige må gjenopptas.