Meny
Bli medlem

Norden

Publisert : 28.06.2017 #Utenriks og forsvar

De nordiske landene har i stor grad felles historie, kultur, språk, identitet og samfunnsmodeller, men Norden har endret seg etter at strukturene for det nordiske samarbeidet ble skapt.

Senterpartiet vil ha en full gjennomgang av Nordisk råd og Nordisk ministerråd. Vi vil verne om det nordiske fellesskapet, og jobbe for et slankere, men dypere og mer målrettet nordisk samarbeid.

Senterpartiet vil at Norge prioriterer en nordisk styrke i FN-regi framfor deltagelse i den nordiske militære innsatsgruppa til EU. De nordiske landene bør styrke samordningen av innsats og deltakelse på internasjonale arenaer og fortsatt utvide det forsvars- og utenrikspolitiske samarbeidet.

Relaterte personer

Liv Signe Navarsete

Stortingsrepresentant (Sogn og Fjordane)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgiver: Marie Lamo, [email protected], tlf.: 900 18 530
Telefon: 23 31 33 98 Les mer