Meny

Biodrivstoff

Publisert : 22.06.2021

Vi vil sikre en storstilt satsing på bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren.

Det er viktig å gi avgiftslettelser og øke andelen som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten. Biodrivstoffproduksjonen må ikke gå på bekostning av matproduksjon, hverken nasjonalt eller internasjonalt. En offensiv satsing på bioenergi vil gi lokal verdiskapning og bidra til å nå nasjonale miljø- og klimamål.

Senterpartiet vil:

– Sikre en storstilt satsing på norsk bioenergi og avansert biodrivstoff i transportsektoren. Dette er god klimapolitikk og god næringspolitikk. Det er viktig å gi avgiftslettelser og samtidig øke andelen avansert biodrivstoff som er påbudt omsatt. Det må satses særlig på biodrivstoff i luftfarten.
– Sikre at biodrivstoffproduksjonen ikke går på bekostning av matproduksjon, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Biodrivstoff basert på klimafiendtlig palmeolje må fases ut.
– Opprette et program for innfasing av null- og lavutslippsfly i Norge. De første innenriks ruteflygningene med nullutslipp bør skje innen 2030 og det bør etableres et statlig pilotprosjekt for elfly og andre null- og lavutslippsløsninger.

– Videreutvikle biodrivstoffsatsingen som Avinor har startet.

–Erstatte fossil brensel i industri med elektrisitet, solenergi, fjernvarme, bergvarme, hydrogen, biogass og biomasse.

– Satse på elektrifisering og overgang til klima- og miljøvennlig drivstoff for fiskeflåten.

Relaterte personer

Sandra Borch

Stortingsrepresentant (Troms)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen

Rådgiver: Else Marie Rødby, [email protected], tlf.: 908 27 497
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Ole André Myhrvold

Stortingsrepresentant (Østfold)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen

Rådgiver: Else Marie Rødby, [email protected], tlf.: 908 27 497
Telefon: 23 31 33 98 Les mer