Meny
Bli medlem

Brannvesen

Publisert : 28.06.2017 #Justis

Vi vil ikke at brannvesenet skal bli "kvalt" av nye forskrifter og for lite midler! 

I praksis viser det seg ofte at brannvesenet er den etaten som raskest er ute i felt ved akutte hendelser. Det er derfor avgjørende at lokale brannvesen settes i stand til å fylle den krevende rollen som de i dag har. Brannvesenet skal fortsatt være et kommunalt ansvar. Vi vil ikke innføre nye, regionale organisasjonsnivå i brannvesenet. Vi vil og passe på at nødnettet blir tilgjengelig for alle relevante aktører og at kostnadene knyttet til drift av nødnettet blir overkommelige for det kommunale brannvesenet og lokale aktører som bruker det.

Vi vil blant annet:

– Ikke innføre nye, regionale organisasjonsnivå i brannvesenet.

Relaterte personer

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant (Møre og Romsdal)
• Medlem i Justiskomiteen

Rådgiver: Erik Sandsmark Idsøe, [email protected],
tlf.: 990 26 367
Telefon: 23 31 33 98 Les mer