Meny

Brannvesen

Publisert : 22.06.2021 #Justis

Senterpartiet vil prioritere økte midler til lokale og kommunale beredskapsressurser fremfor ytterligere styrking av departementer og direktorater.

Brann- og redningsvesenet er en stadig viktigere del av beredskapen nær folk i hele Norge.

På grunn av Høyre og Frps nedprioritering av politi og ambulanser har det kommunale brannvesenet i store deler av distrikts-Norge blitt nødt til å løse opppdrag de ikke har trening for. Når store deler av landet er helt uten politi må brannvesenet løse langt flere oppdrag enn hva som opprinnelig var tenkt. Dette er uholdbart!

Brannvesenet, som i stor grad er basert på frivillighet og deltid, klarer å løse mange oppdrag fordi det er til stede lokalt og har god kunnskap om området de jobber i. Dette er et godt eksempel på at all god beredskap er lokalt forankret. Senterpartiet vil derfor prioritere økte midler til lokale og kommunale beredskapsressurser fremfor ytterligere styrking av departementer og direktorater. Dette vil styrke beredskapen der den faktisk trengs.

Brannvesenet skal fortsatt være et kommunalt ansvar. Det er avgjørende at brannvesenet får bevilgninger som står i forhold til det ansvaret det har. Brannmannskapene må dessuten ha god utdanning for å fylle den krevende rollen de har. Samtidig er det viktig å ta vare på kombinasjonen av heltids- og deltidsmannskaper som sikrer fleksibilitet og rask respons. Brannvesenet tar i større og større grad over helseoppdrag. Senterpartiet vil gjennomgå finansiering og organisering av brannvesenets akutthjelpeordning. Akutthjelpere i brannvesenet skal være et supplement, ikke en erstatning ved sentralisering av andre akuttberedskapstjenester.

Senterpartiet vil blant annet:

– Bidra til bedre samarbeid mellom de ulike nødetatene og andre beredskapsorganisasjoner

– Etablere et system hvor ansvarlig departement for statlige nødetater må betale vertskommunene dersom brannvesenet må gjøre den jobben ambulanse eller politi skulle ha utført.

– Bygge ny fagskole for brannvesen og utrede ny ledelsesutdanning for brannvesen.

– At brannvesenet fortsatt skal være et kommunalt ansvar.

– Sørge for at det fastsettes forpliktende responstider for alle nødetater. Responstid skal måles på kommunenivå