Meny

Ambulanse

Publisert : 01.07.2021 #Helse og omsorg

Senterpartiet vil sikre folk nærhet til helsetilbud og akutt helsehjelp. Vi vil arbeide for et desentralisert helsevesen med gode lokalsykehus, fødetilbud og ambulanse med korte responstider.

Et velfungerende ambulansetilbud er en forutsetning for innbyggernes trygghet når liv og helse trues. Senterpartiet mener at ambulanseberedskapen særlig må styrkes der det er lange avstander til sykehus.

Senterpartiet vil: 

– Styrke ambulansetjenesten og hindre sentralisering av tilbudet.

– Sikre at luftambulansetjenesten drives av det offentlige eller ideelle aktører.

– Lovfeste responstid for ambulansetjenesten.

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer