Meny
Distriktspolitikk

Distriktspolitikk

Publisert : 22.06.2021 #Helse og omsorg#Kommunal og forvaltning#Næring#Justis#Transport og kommunikasjon

Vi vil utvikle hele Norge.

Senterpartiet vil ha et desentralisert samfunn bygd nedenfra. Vi vil sikre at alle kan leve og bo godt uansett hvor de skulle ønske.

Sentralisering rammer folk i hele landet gjennom økt avstand mellom innbyggere og myndigheter. Makt og kapital må være spredt på flest mulig hender. Dette sikres gjennom et samfunn der det gis gode muligheter for å skaffe seg kompetanse og arbeid uansett hvor man velger å bosette seg. Spredning av folk, makt og kapital er viktig for landets beredskap og verdiskapning.

I perioden 2013–2021 har det blitt gjennomført en rekke sentraliserende reformer i offentlig sektor som har ført til at statlige tjenester har blitt redusert i distriktene og byene. Senterpartiet vil jobbe for at gode offentlige tjenester skal være tilgjengelige i alle deler av landet, både i små og store kommuner. Senterpartiet mener at retten til trygghet skal være uavhengig av bostedsadresse.

God og effektiv infrastruktur, økonomiske virkemidler og målrettede distriktspolitiske satsinger vil føre til vekst også utenfor de regionale sentrene. Utviklingen av gode lokalsamfunn i bygder, tettsteder og byer, er viktig for både næringslivet og folks liv i hele Norge.

Sentraliseringsprosesser foregår også i byene, og innebærer samling av makt og tjenester samt begrensninger på det lokale selvstyret. Senterpartiet mener tjenester nær folk er et gode for små og store lokalsamfunn i hele Norge.

For å redde lokalsamfunn i hele Norge skal Senterpartiet:

Opprette nye polititjenestesteder med minst 5 ansatte på hvert kontor

Alle skal være trygge på at politiet kommer, uansett hvor i landet man bor. Da trenger vi et reelt nærpoliti. Høyre og Frp har lagt ned 126 lensmannskontorer. Mange av kontorene som er igjen står ubemannet eller har svært kort åpningstid. Senterpartiet vil opprette polititjenestesteder og politiposter gjennom en fireårig «opptrappingsplan for mer tilstedeværende nærpoliti», med minimum fem ansatte på hvert sted. Planen iverksettes med 20 tjenestesteder i 2022.  Tjenesteenhetene opprettes etter dialog mellom politimester og kommunene. I Danmark begynte sentraliseringen av politiet ti år før man la ned de norske lensmannskontorene. Danskene har nå erkjent feilgrepet og har begynt å opprette nye lensmannskontor.

Alle skal ha en skole nær seg

Nedleggelser av nærskoler rammer barna og lokalsamfunnene våre hardt. Etter åtte år med Høyre og Frp i førersetet føler mange kommuner på det økonomiske presset om å legge ned nærskoler. Med Senterpartiet i regjering skal staten gjøre det lettere, ikke vanskeligere, å drive skoler i barnas nærmiljø. Alle kommuner skal årlig få en halv million kroner per skole. Blir en skole lagt ned vil beløpet bortfalle. I tillegg vil alle små og mellomstore kommuner få mer penger med vår plan for kommunene.

Ingen skal føde alene

Når livet er på sitt mest kaotiske, fantastiske og skumle på én gang, skal man ha fagfolk ved sin side. Senterpartiet vil lovfeste at alle som bor mer enn en time unna fødestedet skal ha tilbud om følgetjeneste med jordmor, slik at flere får dette tilbudet. Vi skal også sikre at alle dagens fødeinstitusjoner skal bestå.  Alle skal enten ha kort vei til en fødeinstitusjon eller være sikker på at de får hjelp når dagen kommer. Det er en forutsetning for å kunne leve og bo i hele Norge.

Responstiden for ambulanser må lovfestes

Folk blør ikke saktere i distriktene. Ambulansen skal nå fram når ulykken først er ute, uansett hvor den skjer i Norge. Derfor vil vi stille krav til hvor fort ambulansen skal komme, i alle landets kommuner. Alle skal være trygge på at hjelpen er nær når den virkelig trengs, i hele Norge.

Halvere prisene på flyturer i distriktene

Senterpartiet vil sørge for et godt flytilbud i hele Norge. Der noen kan ta buss, tog eller trikk, er fly fortsatt det viktigste kollektivtilbudet i store deler av Norge. Det skal ikke stå på hvor tykk lommebok du har om du har råd til å komme deg til sykehuset, dra på fotballcup eller ta en tur og besøke bestemor. Vi vil halvere prisene på kortbanenettet slik at folk og næringsliv skal ha mulighet til å reise, både til og fra, i hele Norge.

Gratis ferje til alle som må ta ferje

Dyre billetter på ferje og hurtigbåt rammer urettferdig. Innbyggerne og næringslivet langs kysten betaler nå en urimelig høy pris i hverdagen. Senterpartiet vil sørge for billigere billetter på ferje og hurtigbåt og flere avganger der det er nødvendig. Alle øysamfunn uten veiforbindelse skal ha gratis ferje. Det samme gjelder alle små ferjesamband. Dyre ferjer skal ikke lenger hindre folk i å leve gode liv i hele Norge.

Gi pendlerne fradragene sine tilbake

Noen av de småligste kuttene Frp og Høyre har gjennomført er kuttene i reisefradraget og pendlerfradraget. Hver pendler har i snitt 3 700 kr mindre på konto hvert år på grunn av dette kuttet, og langpendlerne har tapt mest. Senterpartiet mener vi skal være takknemlige for at folk er villige til å reise for å arbeide. Med Senterpartiet i regjering skal kuttene reverseres. Staten skal ikke gjøre det vanskeligere å ta en jobb som er litt unna der man bor.

Høyere inntekt til bonden nå

Norsk landbruk er fantastisk. Den norske bonden produserer verdens reneste og tryggeste mat, men får alt for lite igjen for det. Senterpartiet vil sikre at jordbruket har samme inntekt som andre yrkesgrupper i løpet av 4-6 år. Vi må sikre at denne generasjonen, og alle generasjoner som kommer også får mulighet til å drive jorda og skogen, og ta vare på dyra våre i hele Norge. Det er viktig for bygdene våre, det er viktig for meg og deg som trenger mat på bordet hver dag og det er viktig for landet. Matproduksjon er en helt grunnleggende del av beredskapen vår.

Gjenreise reiselivet etter pandemien

Reiselivet er viktig for verdiskaping og bosetting i hele Norge og er en av de næringene som er hardest rammet av koronapandemien. Etter å ha økt avgiftene på reiselivet over flere år er Høyre og Frp nå klare til å gjøre det igjen; de vil doble reiselivsmomsen fra oktober. Det er feil medisin midt i en krisesituasjon. Senterpartiet vil la reiselivet fortsette med den lave momsen på 6% ut 2021, og permanent senke reiselivsmomsen fra 12 % til 8 %. I tillegg vil vi sikre at bedriftene ikke blir kjøpt opp av utenlandske storselskaper. Senterpartiet vil sikre at reiselivsnæringen får beholde krisetiltak, som permitteringsordninger, til koronapandemien er over.

Høyhastighetsbredbånd til absolutt alle innen 2025

I en tid hvor staten i stadig større grad har blitt en nettside, og mange kan ta med seg jobben hvor som helst, er stabilt internett helt nødvendig infrastruktur. Vi skal derfor sørge for bredbånd til alle norske husstander. De 10% som bor ytterst har like mye rett på godt og stabilt internett som den 10% som bor midt i sentrum. Vi skal derfor sørge for at det bygges bredbånd til absolutt alle i Norge innen 2025.

Stoppe tvangsnedleggelsen av kommuner

Tvangssammenslåinger av kommuner fører kun til større avstand mellom folk og folkevalgte, og at viktige tilbud blir sentralisert bort fra folk.  Kommuner skal bruke tid på å gi innbyggerne sine gode tjenester, som barnehager, skoler og sykehjem, ikke på evinnelige sammenslåingsdiskusjoner. Staten må slutte å legge økonomisk press på kommuner som ikke vil slå seg sammen, og alle tidligere kommuner som vil gjenoppstå må få lov til det ved kommunevalget i 2023.

Splitte opp de tvangssammenslåtte fylkene

Folk ville ikke ha dem, de fungerer dårlig og er dyre i drift. De nye regionene må skrotes, og det må skje raskt. Senterpartiet vil gi Troms og Finnmark, Viken, Innlandet, Vestland og Vestfold og Telemark mulighet til å oppløse seg, dersom det er et lokalt ønske om dette.

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer