Meny
Bli medlem

Distriktspolitikk

Senterpartiet har i flere regjeringer vært en pådriver for at det er ført en – i internasjonal sammenheng – sterk distriktspolitikk i Norge. Vi ser fremdeles tilbakegang i mange distriktskommuner og økt tilflytting til de største byene.

Et mangfold av sterke, små og mellomstore byer og tettsteder over hele landet, og aktive næringsmiljø og kompetansemiljø knyttet til regional ressursutvikling er en strategi for bedre regional balanse og framtidig verdiskaping.

Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. En aktiv distrikts- og regionalpolitikk er viktig for å realisere dette målet. Senterpartiet vil ta kraftig initiativ for å utvikle og styrke distriktspolitikken i bred forstand.  

Se mer på sakene som er lenket under. 

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og stortingsrepresentant Telefon: 23 31 33 93 Les mer