Meny
Bli medlem

Dyrevelferd

Publisert : 28.06.2017 #Næring

God dyrevelferd er et mål i seg selv. 

Samtidig er det et gode for samfunnet og et konkurransefortrinn for norsklandbruk. Erkjennelse av dyrs egenverdi er viktig. Dyrevelferden er næringens og dyreholders ansvar. Den som eier dyr skal sikre gode forhold for dyrene. Kunnskap er en forutsetning for riktig behandling av dyr. Mattilsynet må ha tilstrekkelige ressurser til å drive god rådgivning, hyppig kontroll og ha et målrettet samarbeid med produksjonsnæringene. 

Vi vil blant annet:

– Styrke veterinærtilbudet med mer midler til den kommunale vakttjenesten og veterinære reiser, gjennom geografisk differensierte tilskudd.  
– Videreføre den norske pelsdyrnæringa og stille strenge krav til dyrevelferd i næringa. 

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer