Meny
Bli medlem

Fornybar energi

Publisert : 28.06.2017 #Energi og miljø

Det er et mål at mest mulig av energien vi bruker, er fornybar.

Satsing på produksjon av fornybar energi og teknologiutvikling gir grunnlag for næringsutvikling og verdiskaping i Norge. Vindkraftproduksjon til havs har stort potensial. Mulighetene for flytende anlegg er spesielt interessante. Det kommer til å kreve målrettet arbeid, klare strategier, og betydelig kapital for å få utviklet havvindteknologien, men Norge har store muligheter på teknologi- og leverandørsiden. Denne grønne markedsmuligheten må utnyttes.
De fornybare energiressursene skal utvinnes og brukes på en mest mulig skånsom måte for naturen og for samfunnet. Senterpartiet vil arbeide for en rask og enkel konsesjonsbehandling for utbygging av fornybar energi. Grunneiere og lokalsamfunn skal få en rettmessig andel av verdiskapingen. En offensiv satsing på bioenergi vil gi lokal verdiskapning og bidra til å nå nasjonale miljø- og klimamål.

Vi vil blant annet:

– At tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Det skal ikke åpnes for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja (Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2). 
– At det offentlige må bruke sin rolle som innkjøper til å skape et marked for norskproduserte miljøvennlige, biobaserte produkter og tjenester.
– Arbeide for forutsigbare avgifter med lang tidshorisont og miljøregelverk som fremmer norsk produksjon og verdiskaping.

 

Relaterte personer

Ole André Myhrvold

Stortingsrepresentant (Østfold)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen

Rådgiver: Else Marie Rødby, [email protected], tlf.: 908 27 497
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Sandra Borch

Stortingsrepresentant (Troms)
• Medlem i Energi- og miljøkomiteen

Rådgiver: Else Marie Rødby, [email protected], tlf.: 908 27 497
Telefon: 23 31 33 98 Les mer