Meny
Bli medlem

Kystpolitikk

Senterpartiet ønsker en mangfoldig kystpolitikk.

Kystområdene er avgjørende for å sikre mat og å skape verdier. Vi vil satse på kysten som turistmål og sørge for god sikkerhet og beredskap langs kysten. For å sikre bosettingen i små kystsamfunn må vi ha en politisk styring av fiskerikvotene.

For kystfylkene er hurtigbåtforbindelser mellom regionsentra og distrikt av avgjørende betydning, og Senterpartiet vil legge til rette for styrking av hurtigbåtforbindelsene langs kysten.

Relaterte personer

Geir Pollestad

Stortingsrepresentant (Rogaland)
• Leder i Næringskomiteen

Rådgiver: Wenche Westberg, [email protected], tlf.: 917 52 037
Telefon: 23 31 33 98 Les mer