Meny
Bli medlem

Lærere

Publisert : 27.06.2017 #Kirke, utdanning og forskning

For å sikre godt læringsutbytte hos elevene, trengs det lærere som er faglig og pedagogisk sterke og trygge i undervisningssituasjonen. Senterpartiet ønsker å redusere rapporteringsbyrden og møtevirksomheten for læreren.

Senterpartiet vil ha høy kvalitet på allmennlærerutdanningen. Grunnskolelærerutdanningen beholdes som et fireårig profesjonsstudium, slik at utdanningen blir mest mulig relevant for yrket de skal ut i. 

Lærere som underviser på lærerutdanningsinstitusjonene må jevnlig ut i praksis i skolene. Faglærerutdanningene må få et spesielt fokus og hospitering må bli en naturlig del av etterutdanningen.

Alle lærere må jevnlig få etter- og videreutdanning. Kommunene må sørge for at ufaglært personale i skolene får tilbud om å ta relevant utdanning som f. eks lærerutdanning.

Senterpartiet har ambisjoner for skolen, tar ansvar og viser læreren tillit. 

Vi vil blant annet:

– Prioritere økt lærertetthet i småskolen (1. til 4. klasse).
– At alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse, og at antallet ufaglærte skal ned.
– At skoleledelse og klasseledelse skal vektlegges i grunnutdanning og i etter- og videreutdanning.