Meny
Bli medlem

Skole

Publisert : 27.06.2017

Senterpartiet vil ha en sterk offentlig skole for kunnskap og utvikling der alle elever kan få utnytte potensialet sitt.

Skolen skal være gratis for å sikre alle like muligheter for å ta del i fellesskapet. Vi er også opptatt av at man skal trives i skolen og få passende utfordringer uansett hvilket fag man er glad i eller hvilken måte man lærer best på.

Senterpartiet mener særlig at skolen kan bli mer praktisk. Vi ønsker en desentralisert skolestruktur og en skole som utnytter lokale og regionale fortrinn og spiller på lag med nærmiljøet. Skolen skal ikke være verdinøytral, men ta utgangspunkt i verdier som likestilling, likeverd, ytringsfrihet, demokrati og vår kristne og humanistiske kulturarv.

Senterpartiet ønsker at både elever og lærere skal trives på skolen. Et viktig element i trivselen er at det finnes gode skolebygninger og muligheter til å ha alternativ undervisning. Norske skolebygninger skal opprustes til de er i samsvar med lovverket for inneklima.

Vi vil blant annet:

- Ha mindre testing, og mer læring

- Elevenes ferdigheter skal løftes, både praktisk og teoretisk

- Skolemat til alle