Meny
Bli medlem

Grunnskolen

Publisert : 27.06.2017 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet mener en sterk fellesskole er viktig. I et stadig mer mangfoldig samfunn er gode, felles møtearenaer viktig, og barneskolen er kanskje den viktigste møteplassen.

Trivsel og trygghet er grunnleggende forutsetninger for læring. Senterpartiet vil arbeide hardt for å bekjempe mobbing. Målet er at alle elever skal trives i skolen slik at de kan utnytte sitt potensiale for læring og utvikling. Mobbetilfeller skal håndteres lokalt av skoleledelsen på den enkelte skole. Kun unntaksvis vil det være snakk om flytting av elever, og da er det i prinsippet mobberen som skal flytte. 

De siste årene har skoledagen gradvis blitt utvidet. Dette bør ha frigjort tid til at mer av øvingsarbeidet kan gjøres på skolen og redusert behovet for å pålegge elevene lekser. Lekser er et pedagogisk virkemiddel, og det bør være opp til den enkelte skole og lærerens faglige skjønn om det skal gis lekser.

Vi vil blant annet:

– Styrke opplæringen i digitale ferdigheter og IKT i grunnskolen, inkludert koding.
– Begrense testregimet i skolen, og forenkle vurderingsforskriften, samt avvikle norsk deltakelse i PISA-undersøkelsen.
– At de elevene i ungdomsskolen som ikke velger 2. fremmedspråk, skal få tilbud om arbeidslivsfag.