Meny

Lærlingplasser

Senterpartiet vil styrke yrkesfagenes status og satse kraftig på å øke antallet lærlingeplasser.

Vårt mål er å øke rekrutteringen til yrkesfag, skaffe flere lærlingplasser, bedre kvaliteten på fagopplæringen og redusere kostnadene ved å ta fagopplæring. Yrkesfagene er en viktig arena for det utvidete kunnskapsbegrepet der praktisk utøvelse av faget gir grunnlag for teoretisk forståelse. Samtidig som yrkesfagene har mye praksis, må fellesfagene være relevante og tilpasset utdanningsløpet.

Senterpartiet vil: 
– Stille krav om minst tre lærlingplasser per 1000 innbygger i kommunen, og minst tre per 5000 innbygger i fylkeskommunen.
– Øke lærlingtilskuddet.
– Opprettholde kravet om at både norske og utenlandske bedrifter må ha lærlinger for vinne offentlige oppdrag når det gjelder tjenester og bygg- og anleggskontrakter i bransjer med særlig behov for læreplasser.
– Sikre oppfølging av lærlinger som avbryter lærlingtiden sin uavhengig av ungdomsretten.
– Satse på internasjonal utveksling, også for lærlinger.