Meny
Bli medlem

Videregående opplæring

Publisert : 27.06.2017 #Kirke, utdanning og forskning

Senterpartiet vil ha et bredt tilbud i videregående utdanning over hele landet!

Skal alle få et godt utdanningstilbud – og flest mulig få muligheten til å bo hjemme mens de går på videregående skole – må det legges til rette for dette. Elever i videregående opplæring som må flytte på hybel for å fullføre utdanningen skal ikke komme dårligere ut økonomisk enn hjemmeboende elever.

Senterpartiet mener at de studieforberedende programmene skal gi en helhetlig og solid forberedelse til studier ved universitet og høyskoler, med en sterk faglig innretning. Senterpartiet vil jobbe for en inkluderende kultur som fremmer læring for alle elever. 

Vi vil blant annet:

– Verne om retten til gratis utdanning.
– At alle videregående skoler skal tilby flere vekslingstilbud skole/læretid slik at flere kan starte læretida allerede fra Vg1.