Meny
Bli medlem

Trafikksikkerhet

Publisert : 28.06.2017 #Transport og kommunikasjon

Senterpartiet vil arbeide for god trafikksikkerhet i hele landet. Gang- og sykkelveier rundt skoler og tettsteder og sykkelveinett i byene er viktig for mjuke trafikanter.

 I veibanen trenger vi flere fysiske tiltak på veiene, det være seg gul midtstripe, midtdeler og rumlemerking.

Antall dødsulykker henger ofte sammen med farten på veiene. Derfor må vi ha flere fotobokser langs ulykkesutsatte strekninger, flere fartskontroller og bilkontroller.