VEDTATT PROGRAM FOR 2017-2021

Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 - bokmål (PDF-versjon)
Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 - nynorsk (PDF-versjon)
Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 - bokmål (Word)
Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021 - nynorsk (Word)

---

Andre vedtatte program:

Gode nærmiljø (politisk aktualitetsnotat, mars 2015)

Folkets helsetjeneste – Sps alternativ til nasjonal helse- og sykehusplan (Oktober 2015)

Senterpartiets distrikts- og regionalmelding (Februar 2017)

---

Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2013 - 2017:
Senterpartiets program 2013-2017 - Bokmål (PDF-format) 
Senterpartiets program 2013-2017 - Nynorsk (PDF-format)