Meny

Trafikkstasjoner i hele landet

Resolusjon vedtatt på Senterpartiets landsmøte 23. mars 2019:

Dagens struktur når det gjelder trafikkstasjoner er fastlagt av Stortinget. Senterpartiet krever derfor at dersom regjeringen foreslår vesentlige endringer i struktur og tjenester på trafikk- og kjøretøyområdet, så må dette behandles av Stortinget.

Regjeringen er ute etter å spare penger, men synes ikke å vie brukerne av offentlige tjenester en tanke. Staten kan sikkert spare noen kroner på dette, og kanskje blir det mer effektivt for Statens Vegvesen, men det blir mindre effektiv for folk flest. Da har man glemt hvem de offentlige tjenestene er til for. Dette rammer spesielt distriktskontorene og får konsekvenser for tjenestene nær folk.

Ved hjelp av en konsulentrapport har regjeringen kommet frem til at flere trafikkstasjoner og servicekontor skal legges ned, selv om det i flere tilfeller er uklart om det vil føre til innsparinger. Det som er sikkert er at dette vil føre til større utgifter og ulemper for ungdom, arbeidstakere og eldre som må reise langt for nødvendige tjenester på trafikkstasjonen. Lengre og flere reiser vil være lite samfunnsøkonomisk, og føre til unødvendig bilbruk, og økt fravær fra jobb og skole.

Regjeringen har på grunnlag av denne rapporten nå bedt Statens vegvesen om å foreta en særlig vurdering av hvilke oppgaver som helt eller delvis kan utføres av private aktører, eksempelvis oppgaver knyttet til avvikling av førerprøver.

Det er i distrikt med dårlig eller ikke-eksisterende kollektivtilbud at behovet for sertifikat er størst. En opplever i år at elever ved kjøreskolene må reise opp til 450 km en vei, for å avlegge førerprøver. Dette fører til uønsket fravær, kanskje også overnatting, for eleven og for den som må stille som sjåfør.

Regjeringens arbeid med såkalt effektivisering av Statens vegvesen er nok et eksempel på den sentraliseringen og privatiseringen av offentlige tjenester som Høyre og FrP, med støtte fra Venstre og KrF, har gjennomført de siste fem åra. Resultatet har blitt et dårligere tjenestetilbud til folk flest i hele landet.

Målet skal aldri være sentraliseringen av tjenester, men legge til rette for at prosessen rundt sertifikat, etterkontroll, omregistering og prøveskilt skal bli mer tilgjengelig i hele landet.

Senterpartiet vil:

- At dagens trafikkstasjoner opprettholdes og at de oppdateres etter de nye forskriftene.

- Utrede en overføring av arbeidsoppgaver og trafikkstasjonene til fylkeskommunen sammen med tilstrekkelige midler for drift.

- At teoretisk og praktisk førerprøve må foretas av offentlige myndigheter, og vurdere prøveprosjekt der teoretisk prøve kan gjennomføres i offentlige lokaliteter i kommuner og fylker som ønsker dette.

Last ned resolusjonen her