Meny

Narkotikabruk blant ungdom bekymrer

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Narkotikabruk blant ungdom bekymrer

 

Økt bruk av narkotika i ungdomsmiljøer er urovekkende. Vi vet at det skjer, ungdommen selv forteller om det, og historiene blir bekreftet av blant annet politi, helsevesen og skolene. Å høre ungdommer fortelle om hvor utbredt forbudte narkotiske stoffer er, hvor lett det er å få tak i, og hvor vanlig det er at det brukes blant annet kokain på fest, gjør sterkt inntrykk. Ungdommen som forteller om utviklingen, fortjener ros. Det er tøft gjort å stå fram, og det er viktig at samfunnet tar utviklingen på alvor.

For å snu utviklinga er det blant annet viktig at vi har et politi som har myndighet til å gjøre jobben sin. Etter debatten om den foarrige regjeringas rusreform, som blei avvist av Stortinget, har riksadvokaten sendt rundskriv om hvordan politiet skal straffeforfølge narkotikaforseelser til eget bruk. Rundskrivet gjør det blant annet vanskeligere for politiet å undersøke hvor ungdommen får tak i de forbudte stoffene, og finne ut av hvem som selger narkotika til ungdommene våre. Trenden er klar, når ungdommen ikke er redd for straff, øker bruken av narkotika. Alle er enige om at tunge rusmisbrukere ikke skal straffeforfølges for å oppbevare narkotika til eget bruk. Men det som er narkotika til eget bruk for en tung rusmisbruker er nok til hele festen for ungdom på vei inn i et misbruk. Det er veldig bekymringsfullt. Vi mener politiet ovenfor ungdom må få tilbake den myndigheten de hadde før rusreformen blei nedstemt i Stortinget.

Det er også viktig at det legges til rette for rusfrie møteplasser og aktivitetstilbud for ungdom. Etter år med pandemi og restriksjoner, er mange miljøer og sosiale strukturer endret. Her har kommunene og frivilligheten gode forutsetninger for å bidra gjennom å skape møteplassene. Arenaer der trygge voksenpersoner ser ungdom vil være en god investering i trange økonomiske tider. Ungdom på vei inn i et misbruk har sjelden sett baksiden av bruk av narkotika. Politiets arbeid har tidligere fått mange ungdom tidlig i et misbruk til å stoppe opp og komme seg på rett kjøl. Nå er vi bekymret for en større del av ungdommen vår trer inn i voksenlivet med et rusmisbruk i ryggsekken. Dagens ungdom er vår felles framtid. Både for hvert enkelt menneske og familie, men også samfunnsøkonomisk, er det avgjørende viktig at vi lykkes i det forebyggende arbeidet. Politiets muligheter for å reagere på lovbrudd er en viktig del av dette.