Meny
1019 gårsdrift på Gloppestad, Gloppen, Sogn og Fjordane

Ei historisk kursendring for jordbruket – ei næring for framtida!

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 15.-16. april 2024:

2017 Eldreomsorg. Fysisk aktivitet.

Rehabilitering er viktig for å sikre folk et verdig liv!

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 15.-16. april 2024: 

2024 Vold

Vald i nære relasjonar – styrk det førebyggande arbeidet!

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 15.-16. april 2024: 

Senterpartiet vil ha et krafttak for å forebygge ungdomskriminalitet og utenforskap

Senterpartiet vil ha et krafttak for å forebygge ungdomskriminalitet og utenforskap

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 15.-16. april 2024: 

Høy verdiskapning og gode tjenester nært folk i attraktive lokalsamfunn   

Høy verdiskapning og gode tjenester nært folk i attraktive lokalsamfunn   

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 23.-24. oktober 2023: 

Stortinget må ta tilbake kontrollen over strømprisene

Stortinget må ta tilbake kontrollen over strømprisene

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Fastlegekrisa har blitt ei pasientkrise

Fastlegekrisa har blitt ei pasientkrise

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Narkotikabruk blant ungdom bekymrer

Narkotikabruk blant ungdom bekymrer

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Norge trenger mer nasjonal kontroll

Norge trenger mer nasjonal kontroll

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Ja til en levende havbruksnæring i Norge

Ja til en levende havbruksnæring i Norge

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022: