Meny
Høy verdiskapning og gode tjenester nært folk i attraktive lokalsamfunn   

Høy verdiskapning og gode tjenester nært folk i attraktive lokalsamfunn   

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyremøte 23.-24. oktober 2023: 

Stortinget må ta tilbake kontrollen over strømprisene

Stortinget må ta tilbake kontrollen over strømprisene

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Fastlegekrisa har blitt ei pasientkrise

Fastlegekrisa har blitt ei pasientkrise

Uttalelse fra Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Narkotikabruk blant ungdom bekymrer

Narkotikabruk blant ungdom bekymrer

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Norge trenger mer nasjonal kontroll

Norge trenger mer nasjonal kontroll

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Ja til en levende havbruksnæring i Norge

Ja til en levende havbruksnæring i Norge

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Sats på en samordnet jernbane

Sats på en samordnet jernbane

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Norge trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll med kraftressursene

Norge trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll med kraftressursene

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Ein må kunne bu og utvikle næringsverksemd i heile Noreg

Ein må kunne bu og utvikle næringsverksemd i heile Noreg

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Tryggere økonomiske rammer i en usikker tid

Tryggere økonomiske rammer i en usikker tid

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022: