Meny

Norge trenger mer nasjonal kontroll

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Norge trenger mer nasjonal kontroll

Senterpartiet har over mange år kjempet for å styrke vår nasjonale beredskap og kontroll. Det er flere områder der vi også i dag trenger sterkere beredskap og kontroll. Det gjelder innen blant annet matsikkerhet, energi, Forsvaret og eierskapet til viktige norske naturressurser, bedrifter og infrastruktur. 

 

Verden kan i løpet av det kommende året stå overfor ei internasjonal matvarekrise. Det viktigste Norge kan gjøre for å trygge vår matsikkerhet, er å styrke norsk matproduksjon. Dette kan kun gjøres gjennom å sikre en langsiktig bedring av lønnsomheten i næringa. Regjeringa vil styrke sjølforsyningsgraden, sikre tollvernet og innføre beredskapslagring av matkorn.

 

På energifeltet vil Senterpartiet fortsette arbeidet med å styrke vår nasjonale kontroll. Det siste året har vist oss at det er nødvendig å innføre et nytt grep. Når vannstanden i vannmagasinene er lav, må Norge kunne begrense eksporten av strøm ut av landet. Senterpartiet har i regjering sørget for at det ikke skal bygges noen nye kabler ut av Norge. Det er tilsvarende nødvendig å sørge for at eldre likestrømskabler ut av landet ikke erstattes av nye. For å hindre ytterligere avgivelse av norsk suverenitet over norsk energipolitikk, sier Senterpartiet nei til EUs fjerde energimarkedspakke.  

 

Vi har sørget for at marinen nå seiler mer, våre fly flyr mer, og ikke minst at Hæren og Heimevernet øver mer. At Forsvaret vårt har kapasitet til å delta i og påvirke aktivitet i nordområdene er viktigere enn noen gang. Senterpartiet vil de kommende årene fortsette en betydelig styrking av Forsvaret gjennom bedret finansiering og økt bemanning. 

 

Senterpartiets landsstyre vil:

  • Fortsette styrkingen av norsk matproduksjon igjennom aktive politiske grep.
  • Gjøre endringer i energisektoren som gjør at vi har enda større nasjonal kontroll på eierskap, eksport og kapasitet.
  • Styrke importvernet for norsk jordbruk ved aktiv bruk av tollbestemmelser.
  • Innføre nasjonale matlagre av korn i løpet av 2023. 
  • Endre konsesjonslovgivningen for skogeiendommer for å sikre norsk eierskap til norsk skog.
  • Fortsette en betydelig styrking av det norske forsvaret.