Meny

Norsk jernbanepolitikk må styres fra Norge

Britiske Go-Ahead vant nylig anbudskonkurransen om trafikk på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, kjent som Pakke sør. Go-Ahead er et omstridt selskap i hjemlandet med betydelige problemer på flere av togstrekningene. Avgjørelsen betyr at NSB ikke lenger skal kjøre togene på Sørlandet. Pakke nord blir avgjort neste sommer, mens Pakke vest står for tur i desember samme år. Denne anbudsutsettingen er del av jernbanereformen fra 2015.

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 29. oktober 2018:

Norsk jernbanepolitikk må styres fra Norge

Britiske Go-Ahead vant nylig anbudskonkurransen om trafikk på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, kjent som Pakke sør. Go-Ahead er et omstridt selskap i hjemlandet med betydelige problemer på flere av togstrekningene. Avgjørelsen betyr at NSB ikke lenger skal kjøre togene på Sørlandet. Pakke nord blir avgjort neste sommer, mens Pakke vest står for tur i desember samme år. Denne anbudsutsettingen er del av jernbanereformen fra 2015.

Hvis vi ikke bruker vetoretten mot EUs jernbanepakke vil oppstykkingen og liberaliseringen i regjeringens jernbanereform bli irreversibel. Om en ny regjering eller et nytt Storting finner ut at dette er en dårlig organisering av jernbanen vil det være i strid med EØS-avtalen å tilbakeføre all persontrafikk til NSB. Jernbanepakken handler derfor om demokrati og selvstyre. Det må være opp til Stortinget å utforme og styre norsk jernbanepolitikk.

Å låse fast en bestemt jernbanepolitikk for all framtid er i strid med folkestyret. Det må fortsatt være mulig å stille nasjonale krav til sikkerhet på jernbanen. Med Norges spesielle klima, geografi og høye utdanningskrav til jernbanepersonell frykter Senterpartiet at overføring av myndighet til EUs jernbanebyrå, ERA, svekker sikkerheten.

Regjeringens forslag om å overføre myndighet direkte til EUs jernbanebyrå er i strid med Grunnloven. For å avstå suverenitet krever Grunnlovens § 115 at Norge er medlem i det organet man overfører myndighet til. Norge er ikke medlem i EU og får heller ikke stemmerett i jernbanebyrået ERA. Regjeringen forsøker å omgå grunnlovens krav ved å hevde at myndighetsoverføringen er «lite inngripende», men beslutninger om sikkerheten i sporet har selvsagt stor betydning for jernbanen og de reisende.

Senterpartiet vil stemme for at Stortinget må reservere Norge mot EUs Jernbanepakke 4, slik EØS-avtalen gir anledning til.
Jernbanen må være underlagt folkevalgt kontroll i Norge, ikke EUs jernbanebyrå ERA i Frankrike.