Meny

Sats på en samordnet jernbane

Uttalelse vedtatt av Senterpartiets landsstyre 25. oktober 2022:

Sats på en samordnet jernbane

 

Solberg-regjeringen opprettet jernbanedirektoratet for å iverksette jernbanereformen og konkurranseutsettingen på jernbanen. Direktoratet har siden stått i front for oppsplitting og ansvarspulverisering av jernbanen til stor motstand fra berørte ansatte, fagforeninger og tillitsvalgte. At det ble regjeringsskifte, har tydeligvis ikke hatt en stor nok effekt på direktoratet. Tidligere i høst varslet de at Flytoget kunne få tildelt en av de to pakkene med togkjøring på Østlandet. De umiddelbare reaksjonene fra jernbanesektoren har vært forståelige og planene er i strid med det Senterpartiet og Arbeiderpartiet ble enige om i Hurdalsplattformen. Senterpartiets landsstyre har lite forståelse for hvilke samfunnsoppdrag jernbanedirektoratet har å løse all den tid jernbanereformen ikke videreføres. Derfor er det riktig å planlegge for at direktoratet legges ned. Det vil spare samfunnet for unødig byråkrati, kostnader og ressurser.

Senterpartiets landsstyre vil:

  • At regjeringen igangsetter arbeidet med å legge ned jernbanedirektoratet.
  • At prosessen med forhandlinger om togkjøring på Østlandet stanses.
  • At Vy får tildelt den samlede togkjøringen på Østlandet.