Meny
2017 - Konsert/festival

Kultur og likestilling

Kulturen bidrar til å skape både levende lokalsamfunn og et godt liv for den enkelte.
Vår kulturpolitikk vil derfor støtte opp under et åpent, inkluderende og mangfoldig kulturliv i hele landet. ­Regjeringen vil føre en ­offensiv likestillingspolitikk som gjør at alle blir
inkludert i samfunnet.

Regjeringen har kommet  med en egen pakke for å hjelpe ­idrettslag og andre frivillige ­organisasjoner med de høye strøm­prisene.  

Regjeringen har innført full momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2022. I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av 150 mill. kroner mer enn foreslått av Solberg-regjeringen, som gjør  det mulig for lag og foreninger å skape enda mer aktivitet for barn og unge i sine nærmiljø. I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble det videre satt av 46,5 mill. kroner ekstra for å sikre full momskompensasjon for idrettsanlegg i 2022.  

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2022 gitt økte bevilgninger til flere formål som Senter­- partiet lenge har ønsket å prioritere, for eksempel:
•     20 mill. kroner til Norsk kulturfond, der 10 mill. kroner går til ordninga for musikkfestivaler og 10 mill. kroner til ordninga for turné- og verksomhetstilskudd for musikere, artister og band.
•     Det ble bevilget 1,8 mill. kroner til Fond for lyd og bilde og 5 mill. kroner til Bygdekinoen
•     Lokalavisene fikk 8 mill. ­kroner ekstra i mediestøtte, og det ble satt av 2 mill. kroner til Senter for undersøkende journalistikk
•     3 mill. kroner til jubileumstiltak i forbindelse med 1000-års ­jubileet for kristningen av Norge fram mot 2030.
•     2 mill. kroner til Stiklestad ­nasjonale kultursenter (SNK). Regjeringa ønsker at SNK får   ei nasjonal rolle i 1000-årsjubileet for kristningen av Norge.


Regjeringen har bidratt til en løsning som gjør at byggingen   av Skogfinsk museum endelig kan starte.

Det ble i revidert nasjonalbudsjett 2022 bevilget 1 mill. kroner til Doktortjønna på Røros og Muse­ene i Sør-Trøndelag, slik at man kan opprettholde aktiviteten.

Regjeringen har styrket ­bevilgningen til flere tiltak som treffer barn og unge. I revidert ­nasjonalbudsjett for 2022 ble det blant annet bevilget 15 mill. kroner i styrket finansiering til aktivitetstiltak- og prosjekt for barn og unge, og 4 mill. kroner i økt bevilgning til FARGESPILL i Bergen, som er et unikt integrerings- og kulturprosjekt for barn og unge.

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble det også bevilget 10 mill. kroner til utstyrssentraler som låner ut sports- og fritidsutstyr.

Regjeringen har sendt på ­høring et forslag for å modernisere mediestøtten. Regjeringen ønsker å styrke de små lokalavisene slik at vi får et større mediemangfold som er en forutsetning for ytringsfrihet og demokrati. Derfor er det i høringsforslaget også foreslått en styrket finansiering for de minste mediene.   

Regjeringen har gått inn og støttet 31 ulike prosjekter med til sammen 14 mill. kroner til utvikling av universell utforming.

Bevilgningen til likestillingssentrene ble i statsbudsjettet for 2022 styrket med 5 mill. kroner til 21,4 mill. kroner.