Meny
2020 Nepal kvinne vanner åker

Utviklings og utenriks

Norsk utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser, sikkerhet og verdier i en verden preget av mer uro og uforutsigbarhet. Regjeringen vil prioritere å bekjempe klimatrusselen, utvikle nordområdene, gode handelsrelasjoner og kamp mot globale forskjeller og for global matsikkerhet. 

Regjeringen har innført en historisk sanksjonspakke mot Russland som en reaksjon på Russlands folkeretts­stridige angrep på Ukraina og et ­uttrykk for Norges solidaritet med det ­ukrainske folket. Sanksjonene er vårt viktigste pressmiddel mot det russiske regimet.

Regjeringen har besluttet at Norge skal bidra med to mrd. kroner til humanitær assistanse i Ukraina og nabo­landene, 250 mill. kroner til FNs regionale responsplan og 350 mill. ­kroner via Røde Kors. I tillegg har Norge støttet norske humanitære organisasjoner med 244 mill. kroner for deres innsats i Ukraina og nabo­landene.

Regjeringen har bevilget to mrd. ­kroner til global pandemibekjempelse. En betydelig andel av midlene skal gå til utjevning av den store vaksine­skjevheten i verden.

Regjeringen foreslår et rekordhøyt bistandsbudsjett på 44,9 mrd. kroner. Det skal være særlig fokus på matsikkerhet og bekjempelse av sult, lindre nød og gi beskyttelse og innsats for klimatilpasning i utviklingsarbeidet for 2022.
Regjeringen øker bistandsbudsjettet og gir 500 mill. kroner mer til bistand til småbønder i utviklingsland. Støtte til småbønder er et av de mest effektive tiltakene for å redusere sult og underernæring.

Lovnaden om å dele fem millioner koronavaksiner gjennom det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax er innfridd og regjeringen har åpnet for å dele oppskriftene. Det bidrar til å sikre en bedre fordeling av vaksiner til lavinntektsland og bidrar til å bedre vaksinetilgang i land som ennå har lav vaksinasjonsgrad.  

Hurdalsplattformen gjør det klart at det skal igangsettes en utredning om erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste ti årene. I den forbindelse skal det blant annet gjennomføres en analyse av erfaringene med EØS-avtalen i et demokrati-perspektiv.

Norge brukte sitt formannskap i ­sikkerhetsrådet til å løfte kvinners ­sikkerhet. Norge har lagt spesiell vekt på at kvinner skal bli hørt i Sikkerhetsrådet og har gjennomført særskilte konsultasjoner med en rekke internasjonale organisasjoner for å sikre god kvinnelige deltakelse den perioden Norge har presidentskapet.