Meny

MAT OG MILJØ - Senterpartiet markerer Verdas Miljødag

Torgalmenningen v/Sjøfartsmonumentet laurdag 8. juni kl 12.00 - 16.00 Møt Kjersti Toppe og Sigrid Brattabø Handegard, 1. og 2. kandidatar til Stortinget

 

 

Mat og miljø

Gjennom bruk av naturen har vi skapt det samfunnet vi kjenner i dag. Naturen er hele vårt livsgrunnlag.  Vi må bruke den på en slik måte at våre etterkommere har de samme mulighetene. Senterpartiet vil derfor legge til rette for aktiv bruk av naturen på en måte som sikrer den for framtida

Mat fra norsk natur

Senterpartiet vil at Norge skal ta ansvar for å produsere mer mat til egen befolkning gjennom å stimulere til norsk matproduksjon basert på norske råvarer fra både sjø og landbruk. I global sammenheng er tilgang til nok mat og rent vann hver dag avgjørende. Folketalsvekst, mindre tilgang til ferskvann og reduksjon av matjord som følge av tørke, erosjon og nedbygging gjør dette til en stor utfordring.

Naturen er grunnlaget for verdiskapning og arbeidsplasser

Senterpartiet vil sikre at råvareressursene kommer det norske samfunnet til gode, gjennom nasjonalt og lokalt eierskap, lokale arbeidsplasser og en rettferdig fordeling til alle i samfunnet. Med utgangspunkt i naturressursene vil vi satse på kompetanseutvikling og arbeidsplasser lokalt og regionalt.

Jordvern

For å øke nasjonal matproduksjon trengs både et sterkt importvern og et sterkt jordvern av dyrket og dyrkbar mark. Hordaland Senterparti mener at jordvern og lokal matproduksjon er internasjonal solidaritet i praksis, og grunnlaget for god klimapolitikk.

Det er avgjørende for norsk matproduksjon at de arealene vi har i dag sikres for å danne grunnlag for at norsk landbruk også i framtida kan produsere mat til egen befolkning, opprettholde levende bygder og et rikt kulturlandskap. Bare tre prosent av Norges areal er dyrka mark, og dette forplikter oss til en aktiv bruk av virkemidler for å hindre at jorda går tapt i gjengroing og nedbygging.