Meny

Matglede for eldre

Sist endret: 16.03.2017 #Østfold#Vestfold
I den nye folkehelsemeldinga God helse - felles ansvar er det et mål at Norge skal være blant de tre landene i verden med lengst levealder, og at befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse, trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller. Som stortingskandidater for Senterpartiet vil vi at de eldre skal få bedre helse også ved å spise god mat.

Med alderen trenger vi mindre mat og blir raskere mette. Det er vanlig å tape vekt som eldre, men, forskning viser at over halvparten av eldre beboere på sykehjem er underernært. Kunnskap om riktig kosthold for eldre er viktig.

Å spise for lite påvirker trivsel og livslyst, evne til selvhjulpenhet og rekonvalenstid etter sykdom eller operasjoner. Dårlig ernæringsstatus har også store samfunnsøkonomiske konsekvenser da det påvirker behovet for hjelp og opphold i helseinstitusjoner. Å gi eldre flere og mer ernæringstette måltider er derfor sunt både for samfunnet og den enkelte.

Nordiske studier viser at kvaliteten på maten virker direkte inn på folkehelsa. De som er på sykehus blir fortere friske og de som bor i omsorgsboliger blir friskere og fungerer bedre i hverdagen med god og riktig mat. Bordfellesskap bidrar også til matglede og matlyst, og målet må være at flest mulig kan spise sammen. De eldre faller dessuten mindre om de spiser mer. På et sykehjem utenfor Stavanger opplevde de at bevisst bruk av næringsrik mat ga resultater. Når pasientene fikk mat de likte, blant annet energidrikker, falt og skadet færre seg.

Det serveres rundt 150 000 måltider på syke- og aldershjem per dag. I noen kommuner lages maten på storkjøkken som bringer maten ut til institusjonene, andre steder er det eget kjøkken, og noen steder får mat tilkjørt noen dager og har egen matservering andre dager. Maten kan være god når den forlater kjøkkenet, men tiden fra maten tilberedes til den blir spist kan være for lang. Hvis maten må vente lenge i vannbad kan det forringe smak og ernæring.

Det skulle ikke vært lov å bygge sykehjem og institusjoner uten kjøkken. Etablering av store sentralkjøkken kan nok gi gode tall på bordet til rådmannen i større kommuner, men ingen vanlige hjem bygges uten kjøkken, det bør heller ikke hjem for eldre! I et hjem hører matlukt, matglede og godt drikke med, om det så skal være en konjakk i ny og ne. 

Senterpartiet er matpartiet som vil ha økt matglede for eldre. Derfor arrangerer landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum denne våren fem store kurs med mat for eldre. Her har kokker på storkjøkken/institusjonskjøkken, ernæringsekspertise og kokkelandslaget samarbeidet. Alle kurs ledes av en kokk fra kokkelandslaget. Ved å ha fokus på matens smak, utseende og lukt vekkes appetitten og det spises mer. Målet er bedre kompetanse hos de som lager og serverer maten, og kursene som er gjennomført så langt har vært vellykkede.

Så om måltidene ikke allerede er dagens høydepunkt for de eldre, ønsker vi at de skal bli det!

Per Inge Bjerknes, stortingskandidat Østfold Senterparti
Kathrine Kleveland, stortingskandidat Vestfold Senterparti