Meny

Grensejusteringer mellom kommuner må behandles i Stortinget

Senterpartiet krever at grensejusteringer mellom kommuner som det er uenighet om lokalt, må behandles i Stortinget. Etter dagens lovbestemmelser kan regjeringen avgjøre grensejusteringer som flytter 25 pst. av innbyggerne fra en kommune til en annen. Stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund legger i dag fram forslag til lovendring som gir Stortinget ansvaret for å behandle grensetvister mellom kommuner.

– Det må bli slutt på at kommunaldepartementet  og fylkesmennene gis siste ord i store konfliktsaker mellom kommuner.   Grensetvister må legges fram for Stortinget slik at kommunene opplever å få sin sak skikkelig belyst og behandlet, sier stortingsrepresentant Heidi Greni, som la fram  representantforslaget ved Stortingets åpning i dag, 13. juni.

I kjølvannet av kommunereformen er  en rekke saker om grensejustering mellom kommuner til behandling. I representantforslaget vises det bl.a. til forslaget om flytte om lag 25 pst av innbyggerne og 40 pst av arealet fra Gjemnes kommune til Molde og til forslaget om at 30 pst av innbyggerne i Norddal kommune overføres til Stranda.  Tilsvarende konfliktsaker er det  bl.a. mellom Rennebu og Oppdal i Sør Trøndelag og  mellom Ski og Ås  i Akershus.

– Vi har sett at fylkesmennene i sin behandling av grensejusteringssaker har vist til at kommunesammenslåing ville være det beste alternativet. Men siden kommunene ikke går for det, foreslås det å gjennomføre grensejustering som over tid vil gjøre kommunesammenslåing mer aktuelt.  Det gir inntrykk av at fylkesmennene ønsker omkamp med kommuner som avviste kommunesammenslåing .  Dette er uakseptabelt siden flertallet på Stortinget har sagt at sammenslåinger utelukkende skal bygge på frivillighet, sier en annen av forslagsstillerne, stortingsrepresentant Willfred Nordlund.

Representantforslaget fra Senterpartiet vil bli behandlet når Stortinget trer sammen igjen til høsten.