Meny

Havner nederst på Høyres liste

Sist endret: 27 09 2020

I Lofotposten har Jonny Finstad (H) etterlyst mer penger til fiskerihavner. Til det er det bare èn ting å si: Velkommen etter! Senterpartiet har for lengst påpekt at regjeringa må bevilge mer penger for å sørge for at vi har gode fiskerihavner her i landet, skriver Siv Mossleth.

- av Siv Mossleth, stortingsrepresentant Senterpartiet

Fiskerihavner har vært utbygd siden slutten av 1800-tallet. Siden den gang har de vært viktige for folk og fiskeri langs vår lange kyst. Det er de fortsatt, selv om bruken av havnene kanskje har endret seg i takt med tiden. I dag er moloanlegg og andre innretninger like viktig mange steder for samfunnssikkerheten som for fiskeri- og næringsaktivitet. Når uvær herjer er de en viktig beskyttelse mot naturkrefter for bygninger og annen kritisk infrastruktur langs kysten.

 

Da regionreformen ble vedtatt i Stortinget, ble det også vedtatt å overføre eierskapet og ansvaret for forvaltning, drift og utbygging til fylkene fra 2020. I dag ligger ansvaret for utbygging og vedlikehold av eksisterende og nye fiskerihavner hos Kystverket. Senterpartiet ville at det skulle fortsette slik. Kystverket har en solid kompetanse på utbygging, drift og vedlikehold. I tillegg er det en klar styrke at Kystverket også i planprosessene besitter nautisk kompetanse. Det vil være en viktig premissgiver i alle havneplanleggingsprosesser. Kommuner og fylker langs hele kysten uttrykte sin bekymring for endringen. Vedlikehold og utbygging av disse anleggene krever en svært spesiell kompetanse, som nesten bare Kystverket besitter.

 

Når det likevel ble bestemt at fylkene skulle overta eierskapet og ansvaret for fiskerihavnene, skulle man tro at regjeringa sørget for solide bevilgninger. Fortsetter det slik det har gjort til nå, kommer derimot fylkene til å få altfor små midler til drift og vedlikehold. Senterpartiet skal være de første til å støtte et løft for fiskerihavnene. Men før Jonny Finstad søker støtte hos andre partier, bør han ta en runde med sitt eget. For det er Høyre og de andre regjeringspartiene som sitter med nøklene til å få det til.