Meny

Satsinga på fylkesveiene haster

Sist endret: 27 09 2020

Regjeringspartiene ser at Senterpartiet har stor støtte for representantforslaget om et fylkesvegprogram, men forsøker i innstillinga til Stortinget å komme unna ved å skyve satsinga på fylkesveiene ut i tid.

– Satsinga på fylkesveier haster. Vi har ikke tid til å utrede satsinga først ved rullering av Nasjonal transportplan (NTP). Jo lengre vi venter, desto verre blir det for folks trafikksikkerhet og næringslivets behov. Senterpartiet vil allerede nå bruke en milliard ekstra på fylkesveiene, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth

Senterpartiet håper på støtte fra KrF i salen når saken kommer opp. Da vil det bli flertall for å redusert vedlikeholdsetterslepet, uten å overstyre fylkeskommunenes prioriteringer.

– KrF sier de er en forkjemper for fylkeskommunene og flere KrF-ordførere støtter en satsing på fylkesveiene. Nå har KrFs stortingsgruppe sjanse til å vise at de tar lokale folkevalgte på alvor.

Om forslaget fra regjeringa:
At fylkeskommunen etter en forpliktende plan kan søke om medfinansiering fra staten etter gitte kriterium er langt på vei samme intensjon som i forslag til vedtak fra Sp, Ap og SV i saken om et fylkesvegprogram for å ta igjen etterslepet.

Det er bra at regjeringspartiene er enige med Senterpartiet og syns det er viktig å ruste opp viktige eksportveier og dekke næringslivets behov. Men i regjeringspartienes forslag skal dette først vurderes ved rullering av neste NTP, også på fylkesvegene. Å binde fylkesveiene til rullering av neste NTP, kan også tolkes som et forsøk på å overstyre fylkeskommunene.

Les hele representantforslaget fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Siv Mossleth, Ivar Odnes og Willfred Nordlund