Meny

Senterpartiet vil gi fiskesmuglere høyere bøter

Senterpartiet har i Stortinget i dag foreslått å øke bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk. Partiet mener straffen for å ta med seg mer enn tillatte kvoter ut av landet er for lav og at bøtesatsene for smugling må være så høye at de virker avskrekkende. 

– Fisken som føres ulovlig ut av Norge representerer store verdier. Lokalsamfunnene langs kysten er de store taperne, sier stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen, som sammen med partikollegaene Siv Mossleth og Geir Pollestad står bak forslaget. 

Dagens regler for utførsel av fisk sier at det kan tas med 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske ut av Norge. Dersom det er fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er kvoten 20 kilo. Siv Mossleth understreker at forslaget er rettet mot de som tar med seg altfor mye fisk ut av landet. 

– Dette handler ikke om saker der man har med en torsk ekstra, men der det skjer betydelig økonomisk fiske. Dersom du blir tatt med 120 kilo og får en liten bot, så er ikke det så veldig avskrekkende, sier Mossleth. 

Også NHO Reiseliv og en rekke aktører i Nord-Norge har gått inn for å heve bøtesatsene. Senterpartiet mener det i tillegg er behov for å styrke kontrollen med dette fisket og ikke minst med utførselen av fisken.

– Senterpartiet vil legge til rette for turistfiske som legger igjen verdier lokalt innenfor gjeldende regelverk. Derfor må næringsfiske skjult som turistfiske, som ødelegger for norske interesser og lokale arbeidsplasser, stoppes, sier Siv Mossleth.