Meny
Bli medlem

Stopp svekkingen av nærpolitiet!

Sist endret: 27.09.2020 #Møre og Romsdal#Hedmark#Akershus

Da politireformen ble vedtatt, ble det gitt inntrykk av at det skulle skje en reell styrking av de lensmannskontorene som sto igjen etter gjennomføringen av reformen. Det vi nå ser i praksis er det motsatte.

– Vi synes det er provoserende at regjeringen gjennom å legge ned mange lensmannskontorer hevder å styrke de andre, mens man i realiteten svekker dem. Det er rett og slett frekt, uttaler Jenny Klinge til Dagbladet.
– Vi opplever at regjeringen er lite lydhør overfor politietaten under gjennomføringen av politireformen, og manglende satsing på de mindre lensmannskontorene som er igjen etter at reformen er gjennomført. 120 lensmannskontor ble nedlagt. Vi sitter igjen med 225. Av dem som er igjen er 50 lensmannskontor så små at de har fem eller færre ansatte, sier Klinge.

På bakgrunn av dette har representantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Marit Arnstad og Sigbjørn Gjelsvik fremmet følgende forslag til behandling i Stortinget:

1. Stortinget ber regjeringen sørge for en reell styrking av de lensmannskontorene som står igjen etter gjennomføringen av politireformen.

2. Stortinget ber regjeringen sikre at Stortingets føringer følges opp, og sikre at politiets tjenestesteder er tilstrekkelig bemannet til å kunne være aktivt til stede der folk er.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at hvert lensmannskontor skal ha en stedlig lensmann og tilstrekkelig bemanning til å løse oppgavene sine.

Les hele forslaget

Denne artikkelen ble først publisert 09.02.2018

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utdannings- og forskningskomiteen

Rådgiver (som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto, [email protected], tlf.: 920 22 225

Rådgiver (utdannings- og forskningssaker): Vanja Stenslie Krakk, [email protected], tlf.: 909 86 435
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Emilie Enger Mehl

Stortingsrepresentant (Hedmark)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgiver: Marie Lamo, [email protected], tlf.: 900 18 530
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Jenny Klinge

Stortingsrepresentant (Møre og Romsdal)
• Medlem i Justiskomiteen

Rådgiver: Erik Sandsmark Idsøe, [email protected],
tlf.: 990 26 367
Telefon: 23 31 33 98 Les mer

Sigbjørn Gjelsvik

Stortingsrepresentant (Akershus)
• Medlem i Finanskomiteen

Rådgivere:
Erling Laugsand, [email protected], tlf.: 959 03 503<
Geir Indrefjord, [email protected], 458 86 258
Telefon: 23 31 33 98 Les mer