Meny

Vedum avkrever svar fra Erna Solberg om fraflytting fra Nord-Norge

I dag leverte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum interpellasjon til Erna Solberg der han spør om statsministeren er fortrolig med den sterke befolkningsnedgangen og der han utfordrer Høyre og FrP på hvilke grep de vil ta for å snu utviklingen

Nye tall fra SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at alle de tre nordligste fylkene i Norge ligger an til å oppleve negativ befolkningsutvikling dette året. Nordland er fylket som ligger an til den den største befolkningsnedgangen. Bare i løpet av juli, august og september sank innbyggertallet i Nordland med 702 personer.

I dag leverte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum interpellasjon til Erna Solberg der han spør om statsministeren er fortrolig med den sterke befolkningsnedgangen og der han utfordrer Høyre og FrP på hvilke grep de vil ta for å snu utviklingen.

- Det som skjer i Nord-Norge nå er svært dramatisk. Ta for eksempel Nordland. Aldri så lenge SSB har ført kvartalsvis befolkningsstatistikk, har et fylke opplevd større nedgang i folketall i løpet av et kvartal, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet.

- Det er flere faktorer som spiller inn, men det sier seg selv at det rammer befolkningsutviklingen til Nord-Norge, når det sentraliseres innen nesten all statlig virksomhet og når de nord-norske fylkene får mindre penger av regjeringspartiene. Når du legger ned høyskoler, Andøya flystasjon, skaper uro rundt ambulansetilbud og flytter politiet lenger unna en rekke lokalsamfunn, får det konsekvenser, fortsetter Slagsvold Vedum.

- Jeg ber Erna Solberg stille i Stortinget for å forklare om hun mener dette er en akseptabel situasjon. Senterpartiets mål er å utvikle hele Norge, da er ikke en nedbygging av Nord- Norge akseptabelt. Nå vil jeg høre hva som er Solbergs mål og hvilke grep hun vil ta, avslutter lederen av Senterpartiet.
 

Her er Interpellasjonen som Trygve Slagsvold Vedum i dag sendte til Statsministeren:

«En av regjeringens og Stortingets viktigste oppgaver er å utvikle hele Norge.

Det er ingen naturlov som sier at Norge skal sentraliseres eller at tjenester skal nedlegges. Hvilket Norge vi får i framtida, avgjøres av hvilke politiske valg vi tar i dag og i åra framover.

Ifølge SSB, har det til nå i år blitt 937 færre innbyggere i Nordland, 827 færre i Troms og 325 færre i Finnmark. Siden SSB begynte med å utarbeide kvartalsvis befolkningsstatistikk, har det aldri vært registrert så stor fraflytting i ett enkelt fylke i Norge som det ble fra Nordland siste kvartal.

Statsministeren har det overordnede ansvaret for alle vedtak som blir fattet av regjeringen og hvordan de samlet påvirker landets utvikling.

Er statsministeren fortrolig med den sterke befolkningsnedgangen vi ser i de tre nordligste fylkene, og hvis ikke, hvilke politiske grep vil regjeringen ta for å snu denne utviklingen?»