Meny

Vil skrote Viken

Sist endret: 27 09 2020

Senterpartirepresentantene på Stortinget fra Buskerud, Akershus og Østfold er klare i talen: Region Viken bør ikke se dagens lys og Stortinget bør skrote hele ideen.

Per Olaf Lundteigen fra Buskerud, Sigbjørn Gjelsvik fra Akershus og Ole André Myhrvold fra Østfold vil derfor aktivt jobbe for at en tvangssammenslåing av de tre fylkene ikke blir en realitet.

– Det er fullstendig uansvarlig å etablere Viken i strid med folkemeninga og i strid med vedtak i alle de berørte fylker, uttaler Myhrvold, Gjelsvik og Lundteigen.

Representanter fra regjeringspartiene Høyre og Frp har også hevdet at dette kun er en midlertidig løsning.

– Vi kan ikke tillate at tre fylkeskommuner skal bruke så mye tid, krefter og ressurser på å etablere noe som så uønsket og ulogisk som Viken, slår de tre fast

Ifølge de tre Sp-representantene Lundteigen, Gjelsvik og Myhrvold skal man lete lenge etter en struktur som er mer unaturlig enn det foreslåtte Viken som strekker seg fra svenskegrensen ved Halden til Hallingskarvet ved Hardangervidda.

Det var 8. juni i år at et knapt flertall på Stortinget vedtok å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud til Viken, på tvers av lokale vedtak. Av respekt for velgerne og bruken av ressurser i de tre fylkeskommunene bør man avklare i Stortinget om det fortsatt er flertall for Viken før en omfattende sammenslåingsprosess igangsettes.