Meny

Vinmonopolet og taxfreesalg

Sist endret: 27 09 2020
Av Kjersti Toppe (stortingsrepresentant Sp, helsepolitisk talsperson) og Geir Pollestad (stortingsrepresentant Sp, næringspolitisk talsperson)

Erlend Larsen, stortingsrepresentant (H) kritiserer Senterpartiets forslag om å la Vinmonopolet overta taxfreesalget av alkohol ved Avinors flyplasser. Han bommer stort i sin kritikk og kan ikke ha satt seg inn i hva forslaget går ut på. Han kan heller ikke ha lest de utredninger som hans egen regjering har gjort om akkurat dette.

Larsen skriver at endring i taxfree-salget vil ødelegge norske flyplasser. Han frykter at dersom inntektene fra taxfreesalget borte, vil det spøke for rutetilbudet ved mange flyplasser. Ingenting av dette er tilfelle.

Poenget med Senterpartiets forslag er at taxfreeordningen skal bestå som i dag. Leieinntektene blir ikke borte. Vinmonopolet skal overta salg av alkohol i taxfreeordningen med samme avtale og leieordning som dagens kommersielle leietakere.

Når Larsen skriver at Vinmonopolet da skal kunne diktere leieforholdet til lufthavnene, er det et argument tatt ut av løse luften. Det samme gjelder når Larsen hevder at vårt forslag vil ramme taxfreeordningen ved private lufthavner som Sandefjord lufthavn. Han må lese hva vi faktisk foreslår, før han skriver i avisene. For Senterpartiets forslag omhandler ikke private lufthavner, men Avinors lufthavner.

Det er et faktum at Avinor i dag henter mellom 1,1-1,2 mrd (2017 tal) av inntektene sine fra taxfreesalet på alkohol. Dette skjer ved at operatør av taxfreesalet må betale en prosentsats av omsettingen i husleie til Avinor. Denne modellen er tenkt videreført. Vinmonopolet har stadfestet at dette er uproblematisk.

I dag drives taxfreesalget kommersielt og overskuddet på alkoholsalget i taxfreeordningen blir flyttet ut av landet. Det er usikkerhet om hvor stort dette er, men ikke ubetydelig. Vinmonopolet anslår at de kan utføre taxfree-tjenesten med samme finansiering til Avinor, og i tillegg ha et resultat på om lag 160 mill (2015 tal). Dette er penger som vil komme felleskapet til gode. Slik styrkes også Vinmonopolet, som er en bærebjelke i norsk alkoholpolitikk.

Senterpartiet i regjering førte en langt mer forutsigbar politikk for luftfartsnæringen enn det dagens regjering har gjort. Det kan være klokt å huske på før man sprer frykt på helt feil grunnlag.