Meny
Årsmøte 19.januar 2023

Årsmøte 19.januar 2023

 Innkalling til Årsmøte tirsdag 24/1. Kl. 19:00
 
STED: Sandnes Rådhus.

Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen

Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen

Hver gang valgfrihet i eldreomsorgen blir et tema i den politiske debatten, blir det av de blå partiene framstilt som om dette handler om den enkeltes mulighet til å velge mellom et offentlig og et privat omsorgstilbud. Det private tilbudet blir ofte framstilt som bedre enn det offentlige. Det er mange eksempler på private aktører som tjenere store penger på eldreomsorg. Vi trenger et offentlig tilbud som gir gode tjenester til den enkelte uavhengig av tykkelsen på lommeboka.