Meny

Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen

  Tre sykepleier på Senterpartiet sin stortingsliste. Sofie Margrethe Selvikvåg (4.kandidat) Dagny Sunnanå Hausken (7.kandidat) Anne Marie Joa  (14.kandidat

Hver gang valgfrihet i eldreomsorgen blir et tema i den politiske debatten, blir det av de blå partiene framstilt som om dette handler om den enkeltes mulighet til å velge mellom et offentlig og et privat omsorgstilbud. Det private tilbudet blir ofte framstilt som bedre enn det offentlige. Det er mange eksempler på private aktører som tjenere store penger på eldreomsorg. Vi trenger et offentlig tilbud som gir gode tjenester til den enkelte uavhengig av tykkelsen på lommeboka.

Det er fult mulig å legge til rette for stor valgfrihet innenfor det offentlige tjenestilbudet. Senterpartiet er opptatt av at tjenester skal bli levert når folk. Vi vil ha økt satsing på hjemmesykepleie og hjemmerehabilitering, og bygge ut nok sykehjemsplasser i nærmiljøet til å dekke behovet. De som trenger korttidsplass på rullering eller etter sykehusopphold må også få tilbud om dette i kjente omgivelser. Alle burde få mulighet til å velge det stedet som de kjenner tilhørighet til. Det er en stor påkjenning dersom eldre og syke stadig må forholde seg til nye sykehjemsplasser.

La den enkelte få bestemme mest mulig over sitt eget liv. Personale må få den tilliten at de sammen med brukeren finner den beste løsningen for den enkelte. Det er ikke politikerne sin oppgave Ã¥ bestemme detaljer som når sykehjemsbeboere skal spise middag f.eks.

Tilstrekkelig, kvalifisert og stabil bemanning innen eldreomsorgen er nikkelen til å gi den eldre et verdig liv med valgfrihet. Sykepleieren har kompetanse, og trengs i pleien, ikke bare på tekniske prosedyrer og pilletrilling. Ofte blir det resultatet når det skal spares på bemanningen.

Vi vil arbeide for en verdig eldreomsorg med valgfrihet for den enkelte, når folk og innenfor det kommunale tilbudet.