Meny
Fra venstre:  Jane Bråthen, Ann-Kristin Fiskerud og Thor Grosås

Lillestrøm for alle

Hvorfor skal innbyggerne i Lillestrøm kommune stemme på Senterpartiet?

Lillestrøm 04
Valgbrosjyre

Du bør stemme Senterpartiet hvis du er opptatt av at alle innbyggerne skal få gode tjenester der de bor, uavhengig av adresse. Senterpartiet har gode kandidater fra hele kommunen, og vi har god lokalkunnskap. En stemme på Senterpartiet er en stemme til et samfunn med små forskjeller, grønne byer, yrende tettsteder og levende bygder. Senterpartiet vil jobbe for en fremtidsrettet, inkluderende, mangfoldig og grønn Lillestrøm kommune. 

Brosjyre Program

Valgliste Bli medlem

Lillestrøm 07

Fra venstre: Ann-Kristin Fiskerud, Thor Grosås og Jane Bråthen