Meny

Debatt om fylkessammenslåing

Gruppeleder Kjersti B. Fremstad sitt innlegg i fylkestinget 15.1.2018

Det er krevende å skape noe nytt, men vårt utgangspunkt må være at vi tar med oss det beste fra to velfungerende fylkeskommuner. At vi er likeverdige parter, nytenkende og sørger som en balansert utvikling til beste for hele Innlandet. Hva er til beste for våre innbyggere- i Oppland og Hedmark, hvordan skal vi jobbe for at vi skal oppleve økt verdiskaping, og at flere vil etablere seg og starte næringsvirksomhet i Oppland og Hedmark og hvordan skal vi sørge for at våre ansatte får så gode arbeidsforhold som overhode mulig i en ny fylkeskommune.

Senterpartiet er opptatt av at dette arbeidet munner ut i en reel funksjonsdeling, og at det blir en balansert utvikling med et tydelig signal om at det er viktig å ha desentraliserte løsninger. Dette handler om mer enn en drakamp mellom Lillehammer og Hamar. Vi har en sterk motor i Mjøsområdet, og dette har vi og skal vi være med å bygge oppunder, men vi må også ha et tydelig fjellperspektiv med utgangspunkt i Nord-Østerdal, Nord- og Midt Gudbrandsdal og Valdres.

Det handler det om at fylkeskommunen skal være tjenesteprodusenter og samfunnsutviklere. Vårt arbeid handler om å fremme den samfunnsutviklingen vi ønsker i egne lokalsamfunn og regioner. For oss innebærer det å se egne og andres ansvarsområder i sammenheng og å utvikle perspektiv og tiltak.

Det er slik at de ulike områdene av fylkene våre har forskjellige forutsetninger og behov, ønsker og prioriteringer og det kreves at vi fører en politikk tilpasset det lokale og regionale terrenget.

Hovedsaken med regional utvikling er å skape merverdi. Som politisk organer skal vi utforme en fylkeskommunen med helhetlig politikk for ulike geografisk område, ulike arbeidsregioner og hvor bostettingsmønstrene og næringsstrukturer er ulike. Skal vi lykkes med en dette er vi nødt til å ha tett og god dialog med kommunene og regionene våre- deres førstehåndskunnskap om hva som er utfordringer og muligheter, fagmiljøer og vil være usedvanlig viktig når vi skal fatte vedtak som er til hele Innlandets beste.

Vi ønsker oss en ny, fremtidsrettet og effektiv fylkeskommune.

Skal vi få det til, må vi skape en kultur for kontinuerlig forbedring. En kultur hvor det stilles spørsmål ved etablerte rutiner og om vi oppnår de resultatene vi ønsker.

Selv om vi i dag har to godt fungerende fylkeskommuner, er det behov for enda større gjennomføringskraft og vi kan bli mer effektive. Vi må sette politiske vedtak ut i live raskere og håndtere endringer i samfunnet smidigere. Våre innbyggere og næringsliv skal få raskere og bedre oppfølging.

Vi har nå en unik mulighet til å etablere en fylkeskommune som er effektiv og utadrettet. Dette er ikke tida for å helse hemmatt.

Vi har en fremforhandlet avtale som danner rammeverket for dette, men det er de to kommende årene som er vårt mulighetsrom til å få på plass en arbeidsmetodikk som er fleksibel, som i større grad tar digitaliseringens alle muligheter i bruk, og sikret en enda bedre tjeneste til alle våre innbyggere i hele Innlandet.