Meny

Solide arbeidsplasser gir solid verdiskaping!

Fylkestinget vedtok onsdag fylkesbudsjett for 2018. Det er et godt, og gjennomarbeidet budsjett som nå legges frem- med klar sammenheng med budsjettet for inneværende år.

Kontinuitet og forutsigbarhet er viktig, samtidig som at det må være rom for å ta innover seg de endringer som vi opplever at kommer.Gruppeleder for Senterpartiet og komiteleder for Næring, miljø og klima, Kjersti B. Fremstad er fornøyd med budsjettet. For Senterpartiet er det viktig at budsjettet legger opp til målrettet innsats for økt verdiskaping og etablering av varige arbeidsplasser, sier Fremstad.  For at våre bedrifter skal være konkurransedyktige er innovasjon, omstilling og kvalitet i produkter og tjenester avgjørende.

Fremstad mener fylkeskommunen må ta aktive grep for å utnytte de fortrinnene som er i fylket. Regional utvikling er 1 +1 =3. Bakgrunnen for dette er erfaringer med at der fylkeskommunen bruker egne midler, utløser dette betydelige summer fra andre offentlige aktører eller private kapital, sier Fremstad.

Hun har eksempel på hvordan dette gjøres i praksis:

Det arbeides for å etablere et bedriftsnettverk innen feltet cybersikkerhet. En hovedaktivitet er å etablere og gjennomføre utviklingen av en Cyber Range. En Cyber Range er et øvelses- og testsenter for bygging og simulering av scenarier. Et øvelsessenter kan på sikt utvikles til å bli et nasjonalt kompetansesenter for både sivil sektor og for forsvaret.Fylkeskommunen har en innledende og koordinerende rolle for å bidra til å utløse

mulighetene som ligger i cyber -og informasjonssikkerhet i Oppland og Innlandet, og dette gjøres i fellesskap med Gjøvikregionen og Lillehammerregionen. Det er avsatt 25 mill. kr. til etableringen av bedriftsnettverket og Cyber Range.

Fremstad trekker også fram bredbånd som avgjørende for å sikre arbeidsplasser og næringsutvikling i fylket. Fylkestinget vedtok i juni 2017 en egen bredbåndstrategi. Bakgrunner er at Oppland har mye spredt bosetting og til dels vanskelige fysiske kommunikasjoner, med særlige utfordringer med å sikre alle innbyggere og hele næringslivet tilgang til moderne høyhastighets bredbånd. I fylkesbudsjettet legges det opp til ytterligere tilføring av penger, med minst et påfyll av 6 mill. kr til bredbåndfondet i 2019.