Meny

Årsmøte

Østre Toten Senterparti skal ha årsmøte på Hoff gjestgiveri torsdag 7. november kl. 19.00.
Saker som skal behandlast må vera styret i hende innan 31. oktober. 

Sakliste:

1.      Val av møteleiar og referent

2.      Godkjenning av innkalling og sakliste

3.      Årsmelding frå styret

4.      Melding frå kommunestyregruppa

5.      Rekneskap

6.      Val

7.      Val av 10 utsendingar til fylkesårsmøtet i Oppland Senterparti 14. og 15. februar 2020  (lokallagsleiar, gruppeleiar og ordførar møter i tillegg)

8.      Ny regioninndeling i Oppland Senterparti – høyringssak

9.      Framlegg til kandidatar til styret i Oppland Senterparti – leiar, studieleiar og varamedlem for representanten for Vestoppland

10.   Innkomne forslag